De Vooropleiding Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek kan op zichzelf staand worden gevolgd door zorgprofessionals niveau 3 die een zorgrelatie hebben met cliënten met in de basis een somatische aandoening. Zij hebben echter geen rol als coach, ondersteuning collega’s, voorzitter bewonersbespreking of geven van lessen of presentaties. Deze taken zijn voorbehouden aan de GVS’s. Het gaat hierbij dus om praktische kennis, inzichten en vaardigheden vanuit de visie op belevingsgerichte zorg. De opleiding kenmerkt zich door aansluiting op de zorgpraktijk van de zorgprofessional en heeft een eigen opleidingsmethodiek die vorm krijgt vanuit het zingevingsmodel.

Onderwerpen:

  • Bewustwording, reflectie
  • Methodiek, kennis nemen van de bewonerbespreking, levensgeschiedenis
  • Ziektebeelden, Multi-pathologie
  • Gedragsbeelden, psychosomatiek
  • Zorgproces, volgen van bewoners gedurende de hele basisopleiding
  • Toepassing d.m.v. oefenen vaardigheden

De opleiding kan ook aan teams worden gegeven, waarin wij zelforganiserend samenwerken integreren. Wij adviseren per team 1 á 2 GVS’s en verder medewerkers met de Vooropleiding GVS

Startdata

Duur

De Vooropleiding GVS bestaat uit 7 contactdagen, verdeeld over 1/2 jaar. Gemiddeld is er eens per 3 weken een lesdag. Tijdens de opleiding is het belangrijk dat je voldoende tijd hebt om in de praktijk te kunnen oefenen en je opdrachten af te ronden. In de planning wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met vakantieperiodes.

Studiebelasting

Het totaal aantal studiebelastingsuren bedraagt minimaal 125 tot maximaal 200 uur, uitgaande van 20 weken effectief bezig zijn met je opleiding. De uren zijn opgebouwd uit:

  • 7 lesdagen, ieder van 7 uur
  • ± 3 tot 6 uur zelfstudie per week (studiemateriaal lezen, opdrachten voorbereiden, reflecties schrijven, afronding van competenties en voorbereiden eindpresentatie)
  • Daarnaast heb je de eigen praktijkuren (werkuren) in jouw organisatie.

Vooropleiding

De vooropleiding GVS is bedoeld voor zorgprofessionals niveau 3 die een directe zorgrelatie hebben met cliënten met in de basis een somatische aandoening. Deze cliënten kunnen thuiswonend zijn of verblijven in een intramurale setting.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met het IMOZ diploma Vooropleiding Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek, waarin duidelijk wordt dat je deelgenomen hebt aan de opleiding en deze ook met goed gevolg hebt afgesloten.

Inschrijven