IMOZ heeft de landelijk erkende opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende ontwikkeld, die uitgaat van belevingsgericht woonleefzorg verlenen en voldoet aan het competentieprofiel EVV zoals dat vastgesteld en erkend is door de brancheorganisatie. Deze branche-erkende opleiding legt de relatie tussen zorgcoördinatie, kleinschalige zorg en belevingsgerichte woonleefzorg. Het kunnen coördineren van de zorg voor de cliënt met alle aspecten die daarbij horen staat centraal in deze opleiding. De EVV is in staat met cliënten, hun familieleden en andere zorgverleners waaronder disciplines een ‘professionele zorgrelatie’ op te bouwen en te onderhouden. Zij/hij houdt rekening met leefstijl, stemt haar/zijn manier van omgaan af op de persoonlijkheid van de cliënt en behartigt, indien nodig, diens belangen.

Startdata

Duur

De opleiding bestaat uit 12 contactdagen verdeeld over minimaal 30 weken. Gemiddeld is er eens per 3 weken een lesdag. In dit opleidingsjaar is het belangrijk dat je voldoende tijd hebt om in de praktijk te kunnen oefenen en je opdrachten af te ronden. In de planning is rekening gehouden met vakantieperiodes.

Studiebelasting

De opleiding bestaat uit twaalf contactdagen verdeeld over minimaal 30 weken. Het totaal aantal studiebelastinguren bedraagt totaal minimaal 200 tot maximaal 400 uur, opgebouwd uit;

  • de zelfstudie per week (studiemateriaal lezen, opdrachten voorbereiden, reflecties schrijven); gemiddeld 4 uur per week.
  • Daarnaast heb je je eigen praktijkuren (werkuren) in jouw zorgorganisatie
  • en het afronden van competenties, modules en het houden van de eindpresentatie; gemiddeld 4 uur per week.

Vooropleiding

De EVV opleiding is toegankelijk voor medewerkers in de zorg die een van de volgende opleidingen afgerond hebben: algemeen verzorgende, verzorgende IG, SPW, Activiteitenbegeleider, of op vergelijkbare wijze gekwalificeerd zijn op niveau drie.

Diploma

Branche-erkende EVV-Diploma en EVV-speld

Inschrijven