Met de Expertopleiding word je expert op gebied van belevingsgerichte zorg, inzetbaar voor verschillende doelgroepen: somatiek, psychogeriatrie en gerontopsychiatrie. De expert maakt onderdeel uit van een team en is als deskundige belevingsgerichte zorg in staat vanuit de werkvloer input te geven aan de collega’s wanneer het gaat om het motiveren, verdiepen, het inhoudelijk borgen en verder ontwikkelen van woonleefzorg. Je ontwikkelt een uitgebreide kennis op gebied van gedrags- en ziektebeelden en kan vanuit zorginhoud een beïnvloedende rol hebben. Dit uit zich o.a. in het individueel kunnen coachen van een collega, ontwikkelingen of stagnering m.b.t. belevingsgerichte zorg kunnen signaleren bij een leidinggevenden. Er wordt uitgebreid ingegaan op de methodiek van zorgprocessen. IMOZ reikt je daarbij handvatten aan die een koppeling zijn naar je eigen zorgpraktijk. Praktijk en theorie wordt gecombineerd met jouw rol als expert.

Terug naar maatwerk trainingen Meer informatie aanvragen