De opleiding GVP leidt je op tot Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie in het verpleeghuis, verzorgingshuis, centrum voor dagbehandeling, een kleinschalige woonvorm of de thuiszorg.

De opleiding voldoet aan het landelijk competentieprofiel GVP zoals dat is vastgesteld en erkend door de branche organisatie. Daarbij is het zingevingsmodel waar IMOZ mee werkt, een praktische kapstok en leidraad bij deze opleiding. De bijbehorende methodische hulpmiddelen geven je houvast in de dagelijkse zorgpraktijk. De brug van zorgpraktijk naar IMOZ methodiek en geïntegreerde belevingsgerichte zorg is onderscheidend in onze opleiding. Het helpt jou om als GVP goed uit de verf te komen als deskundige in jouw team.

Startdata

Duur

De opleiding bestaat uit 14 contactdagen, verdeeld over ruim 1 jaar. Gemiddeld is er eens per 4 weken een lesdag. In dit opleidingsjaar is het belangrijk dat je voldoende tijd hebt om in de praktijk te kunnen oefenen en je opdrachten af te ronden. In de planning wordt rekening gehouden met vakantieperiodes.

Studiebelasting

Het totaal aantal studiebelastingsuren bedraagt minimaal 300 tot maximaal 400 uur, uitgaande van 40 weken effectief bezig zijn met je opleiding. De uren zijn opgebouwd uit:

  • 14 lesdagen ieder van 7 uur
  • ± 3 tot 6 uur zelfstudie per week (studiemateriaal lezen, opdrachten voorbereiden, reflecties schrijven afronding van competenties en voorbereiden eindpresentatie)
  • Daarnaast heb je de eigen praktijkuren (werkuren) in jouw organisatie.

Vooropleiding

De GVP opleiding is toegankelijk voor zorgprofessionals in de V.V.T.-sector. De instroomeisen vanuit de branche zijn dat de deelnemer een verzorgende opleiding op niveau 3 heeft of een functiegerichte thuiszorgopleiding op niveau C of D. Zorgprofessionals uit de welzijnsbranche kunnen deze opleiding wel volgen, maar zij ontvangen in plaats van het erkende diploma een IMOZ diploma waarin duidelijk wordt dat zij deelgenomen hebben aan de opleiding en deze hebben afgesloten.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met het landelijk erkend diploma Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie en een GVP-speld. Zorgprofessionals uit de welzijnsbranche ontvangen een IMOZ diploma, waarin duidelijk wordt dat zij deelgenomen hebben aan de opleiding en deze ook hebben afgesloten.

Inschrijven