De trainer/coach richt zich op de leerprocessen van de medewerker.

Hoofdonderwerpen:

  • Vakdidactiek en leerprocessen van medewerkers
  • Organisatie en implementatie.

 

Een opleiding waardoor je in staat bent om de doelstellingen op gebied van belevingsgericht werken in de organisatie duidelijk over te brengen middels cursorisch onderwijs. In deze opleiding wordt vooral aandacht besteed aan het trainen en coachen van didactische vaardigheden ten behoeve van scholing belevingsgericht werken in de eigen organisatie. Voorts is er in de opleiding aandacht voor het onderdeel organisatie en implementatie zodat je meer zicht krijgt op het functioneren van jouw organisatie. Je bent hierdoor in staat om vanuit de rol als trainer/coach met het management mee te denken, een projectgroep belevingsgerichte zorg kan ondersteunen en leidinggevenden kan adviseren bij de invoering en continuering van belevingsgerichte zorg in diverse settings.

Door middel van groepstraining en persoonlijke coaching bekwaam jij je tot trainer/coach. Deze opleiding is een combinatie van de Expertopleiding, waarin de basis gelegd wordt, met als vervolg de opleiding trainer/coach waarbij de aandacht ligt bij de specifieke didactische toepassing, organisatie en implementatie.

Terug naar maatwerk trainingen Meer informatie aanvragen