IMOZ is een CRKBO-geregistreerde instelling. (Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Wilt u meer weten over het CRKBO register, kunt u daar meer over lezen op hun website www.crkbo.nl

 

De GVP-opleiding en de EVV-opleiding zijn bij IMOZ Branche-erkende opleidingen. Branche-erkende opleidingen zijn erkend door de sociale partners – dat wil zeggen de werkgevers- en werknemersorganisaties – in de VVT en hebben daarmee een civiel effect in de branche. In heel Nederland kan men met een branche-erkend diploma aantonen te beschikken over de competenties die door de branche noodzakelijk worden geacht voor het uitoefenen van de betreffende functie c.q. beroep. De opleidingen zijn een aanvulling op het reguliere beroepsonderwijs en bieden medewerkers mogelijkheden voor het ontwikkelen van hun loopbaan.