Feeling for Care en Akademie für Mäeutik

Het Zingevingsmodel of maieutisch zorgconcept is ontwikkeld en wetenschappelijk onderbouwd door  Dr. Cora van der Kooij. Met dit model legde zij inhoudelijk en methodisch de grondslag voor belevingsgerichte professionaliteit. De eerste stappen zette ze in de periode 1982 tot 1985 als verpleegkundig onderzoeker bij het Instituut voor Verplegingswetenschap. Van 1996 tot 2007 was zij werkzaam bij IMOZ, dat werd opgericht om het Zingevingsmodel in de wereld in te zetten. In 2007 maakte zij zich los van IMOZ en ging zij zelfstandig verder met haar bureaus Feeling for Care voor Nederland en de Akademie für Mäeutik voor  het Duitstalige gedeelte van Europa. Sinds 2014 is ze voornamelijk actief  als inhoudelijk en didactisch ontwikkelaar en coördinator voor de Akademies für Mäeutik in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Polen.

Ideon, de kennisanalisten

Gemotiveerde zorgprofessionals met de juiste kennis zijn het fundament onder de zorg. Zij bepalen de kwaliteit ervan. Zorgorganisaties ondersteunen hun verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden door scholing aan te bieden. Inzicht in de kennisbehoefte van deze zorgprofessionals is daarbij onmisbaar. Dit motiveert Ideon bij het ontwikkelen van de Kennismonitoren: online vragenlijsten die het kennisniveau van zorgprofessionals meten. Door de Kennismonitor zijn het de zorgprofessionals zelf die centraal staan in hun ontwikkeling.

De Kennismonitoren van Ideon staan op zichzelf. Ideon meet en analyseert de resultaten. Met de uitkomsten kan een zorginstelling of ziekenhuis besluiten een opleidingsprogramma te ontwikkelen, zelf of met andere aanbieders.

Website