Vanaf april 2021 start IMOZ Opleiding en Training met een module Palliatieve Zorg. Mirjam de Zeeuw van Van Nature coaching vertelt over het ontstaan van deze samenwerking en de ontwikkeling van deze unieke module Palliatieve Zorg. 

Wie is Mirjam de Zeeuw van Van Nature coaching?
Van nature heeft ieder mens de behoefte zich gezien, gehoord en erkend te voelen. Contact is daarin de voorwaarde. Dat geloof ik en zo is de naam van mijn bedrijf ontstaan. Als zelfstandig trainer en coach houd ik mij het liefst bezig met vraagstukken in de zorg over contact tussen zorgverlener en patiënt/cliënt, samenwerking in teams en met mantelzorgers en persoonlijk leiderschap. Sinds 2009 train ik verzorgenden 3 IG, facilitair medewerkers, verpleegkundigen, studenten verpleegkunde, geestelijk verzorgers, artsen en artsen in opleiding.

Aansluiten op ervaringen van deelnemers met kennis, eigen ervaringen en het oefenen van vaardigheden zorgt voor bewustwording en plezier. In contact zijn is een universeel gegeven in welke vorm van zorg dan ook. En dat bevestigt mij dat ik me daar mee bezig moet houden.

De module Palliatieve zorg:
Op dit moment zit ik, in opdracht van IMOZ, volop in de afronding van de ontwikkeling van een unieke 4-daagse module Palliatieve zorg.
IMOZ is specialist in belevingsgerichte zorgopleidingen en heeft eerder twee kopmodules ontwikkeld: coachen & samenwerken en GerontoPsychiatrie. Deze 4  daagse modules zijn voor verzorgenden die de opleiding voor Gespecialiseerd Verzorgende hebben gevolgd: Somatiek (GVS), Psychogeriatrie (GVP) en GerontoPsychiatrie (GVGP).

Met de opdrachtgever van IMOZ, Sandra Bello, ben ik echter overeen gekomen dat de module Palliatieve Zorg voor alle verzorgenden 3 IG zal zijn. Eén van de kenmerken van palliatieve zorg genoemd in het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland is: “generalistische zorgverleners en waar nodig specialistische zorgverleners en vrijwilligers werken samen als een interdisciplinair team in nauwe samenwerking met de cliënt en diens naasten en stemmen de zorg af op door de cliënt gestelde waarden, wensen en behoeften”.

Palliatieve zorg is veelomvattend. Het is de kunst om in 4 dagen de essentie voor het voetlicht te brengen. Ontwikkelen is voor mij een puzzel leggen. Ik heb de ruimte gekregen om mensen met specialismen erbij te betrekken om samen tot een geschikte inhoud en vorm te komen.
Deze tijd vraagt om online contact en zelfstandig interactief leren. We hebben gekozen voor een fijne combinatie van deze twee vormen. Het is een digitaal dynamische Module. 1 april is de puzzel gelegd.

Start module:
De module zal vanaf september digitaal dynamisch van start gaan bij open inschrijving met een groep van 10 deelnemers. (Deze module is zeker ook geschikt voor in-company).
Tussen elke lesdag zit een periode van 3 weken.
Omdat het de 1e versie is verloot IMOZ onder de eerste 10 inschrijvingen één gratis deelname.
Als je verzorgende 3 IG bent en interesse hebt, schrijf je dan in via www.imoz.nl en dan hoor jij of je degene bent die gratis mag deelnemen.

Misschien vind je dit ook leuk

Maatwerk persoonlijk leiderschap
Familieavond
Gelukkig Nieuwjaar!

Imoz