Het doel is dat in het werkveld waar de (complexe) somatische zorg plaatsvindt, de zorgmedewerker zich ontwikkelt tot een professioneel niveau dat passend is bij de (complexe) zorgvraag van de somatische cliënt. De BVS is een verstevigde basisopleiding van de Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek en kan op zichzelf staand worden gevolgd door verzorgende medewerkers niveau 2,5 / 3 die een zorgrelatie hebben met cliënten met in de basis een somatische aandoening. Het verschil met een GVS is dat de BVS geen coachende rol heeft zoals ondersteuning collega’s, voorzitter bewonersbespreking of geven van lessen of presentaties. Als BVS specialiseer jij jezelf als Belevingsgericht zorgprofessional in de somatische zorg.  De opleiding is mede bedoeld voor teamleden van de GVS en helpt de GVS met het team te werken. Met dezelfde taal en uitgangspunten kunnen zij gezamenlijk belevingsgerichte zorg nastreven.

De opleiding helpt je de competenties te ontwikkelen die van jou gevraagd worden als zorgprofessional in de Somatiek. Dit betekent dat:

 • de praktijk en de persoonlijke (beroeps)ontwikkeling centraal staan
 • de lesstof aansluit op jouw praktijk en je het geleerde direct kunt toepassen in je eigen werksituatie
 • je tijdens de opleiding wordt gestimuleerd en begeleid bij het ontwikkelen van een actieve leerhouding.

De opleiding kenmerkt zich door aansluiting op de zorgpraktijk van de zorgprofessional en heeft een eigen opleidingsmethodiek die vorm krijgt vanuit het zingevingsmodel.

Onderwerpen:

 • Bewustwording, reflectie
 • Methodiek, kennis nemen van de bewonerbespreking, levensgeschiedenis
 • Ziektebeelden, Multi-pathologie
 • Gedragsbeelden, psychosomatiek
 • Zorgproces, volgen van bewoners gedurende de hele basisopleiding
 • Toepassing d.m.v. oefenen vaardigheden

De opleiding kan ook aan teams worden gegeven, waarin wij zelforganiserend samenwerken integreren. Wij adviseren per team 1 á 2 GVS’s en verder medewerkers met de Vooropleiding GVS

Startdata

Duur

De BVS bestaat uit 6 contactdagen en een afrondende dag, verdeeld over een half jaar. Gemiddeld 1 maal per 3 weken. In de planning is er zoveel mogelijk rekening gehouden met vakantieperiodes. Het totaal aantal studiebelastingsuren bedraagt minimaal 150 tot maximaal 200 uur

Studiebelasting

Het totaal aantal studiebelastingsuren bedraagt minimaal 125 tot maximaal 200 uur, uitgaande van 20 weken effectief bezig zijn met je opleiding. De uren zijn opgebouwd uit:

 • 7 lesdagen, ieder van 7 uur
 • ± 3 tot 6 uur zelfstudie per week (studiemateriaal lezen, opdrachten voorbereiden, reflecties schrijven, afronding van competenties en voorbereiden eindpresentatie)
 • Daarnaast heb je de eigen praktijkuren (werkuren) in jouw organisatie.

Vooropleiding

De BVS opleiding is toegankelijk voor medewerkers in de V.V.T.-sector. De deelnemer beschikt over een verzorgende opleiding op niveau 2,5 à 3 of heeft een functiegerichte thuiszorgopleiding op niveau C. Je bent werkzaam met cliënten met een somatische aandoening en hebt minimaal 1 jaar ervaring met deze doelgroep. (een arbeidsduur van 24 uur per week is aanbevolen)

Wil je de Belevingsgericht Verzorgende Somatiek opleiding doen, dan is het belangrijk dat je:

 • basiskennis hebt van ziekte- en gedragsbeelden
 • bekend bent met de principes van belevingsgerichte zorg
 • geïnteresseerd bent in de belevingswereld van de bewoner/familie/collega
 • een proactieve leerhouding hebt
 • bereid bent de invloed van het eigen handelen te onderzoeken en bereid bent daarop te reflecteren
 • de mogelijkheid hebt om de opdrachten die behoren bij deze opleiding in de praktijk uit te voeren.
 • intrinsiek gemotiveerd bent om te leren en tijdens het leerproces gecoacht te worden
 • denkt in mogelijkheden in plaats van beperkingen

Diploma

De BVS-opleiding wordt afgesloten met het IMOZ diploma Belevingsgericht Verzorgende Somatiek, waarin duidelijk wordt dat je deelgenomen hebt aan de opleiding en deze ook met goed resultaat hebt afgesloten.

Inschrijven