Door de veranderende zorgvraag, toenemende omvang en complexiteit en de hogere eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van zorg- en dienstverlening voor de cliënten, worden steeds vaker clusters gevormd met het oormerk NAH. Soms met een specialistische afdeling waar cliënten met NAH kunnen verblijven.

Elke afdeling met NAH cliënten streeft naar goede communicatie rondom de cliënt en een goede samenwerking met disciplines waarin het vakmanschap van de verzorgende en het welzijn van de cliënt uitgangspunt is en de behandelaren ondersteunend zijn.

Belevingsgerichte Zorg

Bij belevingsgerichte zorg gaat het om het maken en hebben van contact. Het opbouwen van een relatie van waaruit wederzijds respect en contact ontstaat. Hierbij telkens zoekend reageren en aansluitend bij de situatie van de bewoner/cliënt en daar de professionele kennis en ervaring op aan te laten sluiten. Dat alles met behoud van de relatie en het contact. Het welzijn en welbevinden is hierbij het vertrekpunt. Dit is de essentie van de Basistraining Belevingsgerichte Zorg.

De training bestaat uit 6 thema’s: 
  • Introductie van belevingsgerichte zorg
  • Zorgproces, observatie en methodiek
  • Communicatie vaardigheden
  • Gedrag en ziektebeelden NAH
  • Belevingsgerichte cliëntbespreking (oefenen met de trainingsacteur)
  • Borging – transfer naar de praktijk, casuïstiek uit eigen zorgpraktijk.

 

Onze aanpak

IMOZ-opleiding en training houdt zich primair bezig met ontwikkeling, opleiding en implementatie van belevingsgerichte inzichten en vaardigheden, De kern van ons concept is de betrokkenheid van de verzorgenden, helpende, huiskamermedewerkers of wonen en welzijn medewerkers (hierna te noemen deelnemer) bij de mensen die zij verzorgen en het talent waarmee zij dat doen.

Onze opleidingen zijn erop gericht dit optimaal tot haar recht te laten komen. Wij vragen hen stil te staan bij hun eigen gevoelens, waarnemingen, intenties, normen en waarden. Tegelijkertijd stimuleren wij deelnemers systematisch ervaringen uit te wisselen, over positieve contactmomenten te vertellen en zich te verantwoorden voor de gekozen aanpak. Dit leidt tot verrassende ontdekkingen in de omgang met bewoners/cliënten. Deze aanpak geeft ruimte aan authenticiteit (wat deelnemers doen is echt en komt van binnenuit) en aan creativiteit (de deelnemer stemt af op de behoefte van de cliënt en kent de client)

De deelnemer krijgt vertrouwen in eigen kunnen, en op collectief niveau, leren ze in het team met elkaar te praten over de inhoud van hun handelen.