Belevingsgerichte Zorg

Bij belevingsgerichte zorg gaat het om het maken en hebben van contact. Het opbouwen van een relatie van waaruit wederzijds respect en contact ontstaat. Hierbij telkens zoekend reageren en aansluitend bij de situatie van de bewoner/cliënt en daar de professionele kennis en ervaring op aan te laten sluiten. Dat alles met behoud van de relatie en het contact. Het welzijn en welbevinden is hierbij het vertrekpunt. Dit is de essentie van de Basistraining Belevingsgerichte Zorg.

Onze aanpak

IMOZ-opleiding en training houdt zich primair bezig met ontwikkeling, opleiding en implementatie van belevingsgerichte inzichten en vaardigheden, De kern van ons concept is de betrokkenheid van de verzorgenden, helpende, huiskamermedewerkers of wonen en welzijn medewerkers (hierna te noemen deelnemer) bij de mensen die zij verzorgen en het talent waarmee zij dat doen.

Onze opleidingen zijn erop gericht dit optimaal tot haar recht te laten komen. Wij vragen hen stil te staan bij hun eigen gevoelens, waarnemingen, intenties, normen en waarden. Tegelijkertijd stimuleren wij deelnemers systematisch ervaringen uit te wisselen, over positieve contactmomenten te vertellen en zich te verantwoorden voor de gekozen aanpak. Dit leidt tot verrassende ontdekkingen in de omgang met bewoners/cliënten. Deze aanpak geeft ruimte aan authenticiteit (wat deelnemers doen is echt en komt van binnenuit) en aan creativiteit (de deelnemer stemt af op de behoefte van de cliënt en kent de cliënt)

De deelnemer krijgt vertrouwen in eigen kunnen, en op collectief niveau, leren ze in het team met elkaar te praten over de inhoud van hun handelen.

Module 1: (standaard opgenomen)

Kennismaking met belevingsgerichte zorg, belevingswereld van de zorgprofessional

 • Wat is belevingsgerichte zorg (het kader)
 • Contact maken
 • Observatie/interpretatie, uitleg observatielijst
 • Reflectie

Module 2: (standaard opgenomen)

Belevingswereld van de cliënt/bewoner

 • Belevingswereld van de cliënt/bewoner
 • Blinddoek oefening met ‘bewoner’: verplaatsen en drinken geven
 • IJsberg model: belevingswereld van cliënt en professional
 • Ouder worden, ziekte, crisis, adaptie
 • Het nut van het maken van een levensgeschiedenis

Module 3: (niveau 3/4)

Communicatie

 • Verbale en non-verbale vaardigheden
 • Belevingsgerichte communicatie
 • Feedback geven en ontvangen
 • Empathisch luisteren
 • Het onderzoeken van eigen kwaliteiten en valkuilen

Module 4: (niveau 3/4)

Dementie

 • Hersenkunde
 • Ziektebeelden
 • Benaderingswijzen
 • Ik-beleving; communicatie in de ik-beleving
 • Belevingsgerichte cliëntbespreking (aanstippen)

Module 5: (alle niveaus)

Omgevingszorg

 • Prikkelverwerking,
 • Gunstige en ongunstige prikkels
 • Het werken met ‘plaatjes’
 • Invloed van de omgeving op de bewoner
 • Vertragen
 • Het gebruik maken van doelgerichte prikkels

Module 6: (standaard opgenomen)

Belevingsgerichte activiteiten & Samenwerken met familie

 • Wat zijn activiteiten?
 • Welke activiteiten kan je doen met je bewoners?
 • Muziek als activiteit
 • Beweging
 • Types familie
 • Spanningsvelden voor de familie
 • Empathisch luisteren naar familie: wat is de vraag achter de vraag?

Duur

Elke module beslaat 1 dag van 7 uur. IMOZ biedt de Basistraining Belevingsgerichte Zorg standaard aan met 3 modules verdeeld over 3 dagen

De duur en inhoud van de training kan uitgebreid worden per module op basis van de behoefte van uw zorgorganisatie of het niveau van de zorgprofessional.

Vooropleiding

De 3-daagse basistraining is geschikt voor alle medewerkers die een (in)directe zorgrelatie hebben met bewoners en/of cliënten. ( o.a. medewerkers Wonen, Welzijn, Huiskamer, verzorgenden, verpleegkundigen)

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met het IMOZ certificaat Belevingsgerichte Zorg.

Inschrijven