Als BVP (Belevingsgericht Verzorgende Psychogeriatrie) specialiseer jij jezelf als Belevingsgericht zorgprofessional in de psychogeriatrische zorg. 

De BVP is een verstevigde basisopleiding van de Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie en kan op zichzelf staand worden gevolgd door verzorgende medewerkers niveau 1 t/m 3 die een zorgrelatie hebben met cliënten met in de basis een psychogeriatrische aandoening. Het verschil met een GVP is dat de BVP geen coachende rol heeft zoals ondersteuning collega’s, voorzitter bewonersbespreking of geven van lessen of presentaties.

De opleiding is een mooie aanvulling voor teamleden van de GVP. Samen werken met dezelfde taal en uitgangspunten kunnen de GVP en BVP gezamenlijk belevingsgerichte zorg nastreven.

Startdata

Duur

Voor deelnemers met niveau 1 en 2 zijn er 4 contactdagen en een terugkomdag, verdeeld over een half jaar. Voor deelnemers met niveau 3 zijn er 5 contactdagen en een terugkomdag, verdeeld over max. een half jaar. Gemiddeld 1 maal per 3 weken. In de planning is er zoveel mogelijk rekening gehouden met vakantieperiodes.

Studiebelasting

Het totaal aantal studiebelastingsuren bedraagt minimaal 125 tot maximaal 200 uur, uitgaande van 20 weken effectief bezig zijn met je opleiding. De uren zijn opgebouwd uit:

  • 4 of 5  lesdagen, ieder van 7 uur
  • ± 3 tot 6 uur zelfstudie per week (studiemateriaal lezen, opdrachten voorbereiden, reflecties schrijven, afronding van competenties en voorbereiden eindpresentatie)
  • Daarnaast heb je de eigen praktijkuren (werkuren) in jouw organisatie.

Vooropleiding

De BVP opleiding is toegankelijk voor medewerkers in de V.V.T.-sector. De deelnemer beschikt over een verzorgende opleiding op niveau 1 t/m 3 of heeft een functiegerichte thuiszorgopleiding. Je bent werkzaam met cliënten met een psychogeriatrische aandoening en hebt minimaal 1 jaar ervaring met deze doelgroep. (een arbeidsduur van 24 uur per week is aanbevolen)

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met het IMOZ diploma Belevingsgericht Verzorgende Psychogeriatrie.

Inschrijven