Binnen zorginstellingen wonen steeds vaker bewoners met (tevens) gerontopsychiatrische ziektebeelden die niet vallen onder de reguliere PG of Somatiek ziektebeelden. De kennis over deze ziektebeelden en over de manier van omgang, is beperkt aanwezig binnen de teams. De GVGP opleiding van IMOZ gaat uit van het verder ontwikkelen van talenten, deskundigheid en kwaliteit van de zorgprofessional. De opleiding is door IMOZ zelf ontwikkeld en verder vorm gegeven. Hierbij is gebruik gemaakt van onze kennis en ervaring van de Gerontopsychiatrie. Aangezien er nog geen branche erkend functieprofiel is voor de GVGP, hebben wij zelf een functieprofiel als uitgangspunt genomen, zoals wij dat in de praktijk aantreffen. Daarbij is het zingevingsmodel waar IMOZ mee werkt en de bijbehorende methodische hulpmiddelen een praktische kapstok en leidraad bij deze opleiding. De combinatie van zorgpraktijk met de IMOZ methodiek en geïntegreerde belevingsgerichte zorg is onderscheidend in onze opleiding. Het helpt jou om als GVGP goed uit de verf te komen als deskundige in jouw team.

Startdata

Duur

De GVGP opleiding bestaat uit 14 contactdagen, verdeeld over ongeveer 1 jaar. Gemiddeld is er eens per 3 à 4 weken een lesdag. In dit opleidingsjaar is het belangrijk dat je voldoende tijd hebt om in de praktijk te kunnen oefenen en je opdrachten af te ronden. In de planning is rekening gehouden met vakantieperiodes.

Studiebelasting

Het totaal aantal studiebelastingsuren bedraagt minimaal 300 tot maximaal 400 uur, uitgaande van 40 weken effectief bezig zijn met je opleiding. De uren zijn opgebouwd uit:

 • 14 lesdagen ieder van 7 uur
 • ± 3 tot 6 uur zelfstudie per week (studiemateriaal lezen, opdrachten voorbereiden, reflecties schrijven afronding van competenties en voorbereiden eindpresentatie)
 • Daarnaast heb je de eigen praktijkuren (werkuren) in jouw organisatie.

Vooropleiding

De GVGP opleiding is toegankelijk voor medewerkers in de V.V.T.-sector. De deelnemer beschikt over een verzorgende opleiding op niveau 3 of heeft een functiegerichte thuiszorgopleiding op niveau C of D. Je bent werkzaam op niveau 3 met cliënten met een somatische aandoening en hebt minimaal 1 jaar ervaring met deze doelgroep (een arbeidsduur van 24 uur per week is aanbevolen)

 

Wil je deze opleiding (als aankomend GVGP) doen dan is het belangrijk dat je:

 • basiskennis hebt van ziekte- en gedragsbeelden
 • (samen met het team waarin je werkt) bekend bent met de principes van belevingsgerichte zorg
 • geïnteresseerd bent in de belevingswereld van de bewoner/cliënt, familie en jouw collega’s
 • het vermogen om overstijgend te denken
 • een proactieve leerhouding hebt
 • het vermogen om mondeling en schriftelijk te kunnen reflecteren of de bereidheid dit tijdens de opleiding te leren
 • de mogelijkheid hebt om de opdrachten die behoren bij deze opleiding in de praktijk uit te voeren.
 • intrinsiek gemotiveerd bent om te leren en tijdens het leerproces gecoacht te worden
 • denkt in mogelijkheden in plaats van beperkingen

Diploma

De GVGP-opleiding wordt afgesloten met het IMOZ diploma Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie, waarin duidelijk wordt dat je deelgenomen hebt aan de opleiding en deze ook met goed resultaat hebt afgesloten.

Inschrijven