De opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie geeft jou de mogelijkheid om je te ontwikkelen tot een krachtige en deskundige medewerker op het gebied van psychogeriatrie. Hiermee kan je je onderscheiden door inhoudelijke kennis en deskundigheid.

Je leert jezelf kennen als zorgprofessional, het kennen van de bewoner/cliënt met zijn behoeftes en wensen, het kunnen afstemmen op deze behoeftes, het kunnen samenwerken met de familie, het inspireren van elkaar als collega’s, het open feedback geven en ontvangen en het toepassen van de IMOZ-instrumenten.

De kracht van deze opleiding zit in de samenhang tussen jouw persoonlijke ontwikkeling, de theorie en de praktijk. IMOZ is specialist in belevingsgericht werken, je volgt bij ons dan ook geen gewone GV-opleiding. We hanteren een eigen methodiek om de praktijk te duiden en te beïnvloeden met het uiteindelijke doel dat de cliënt zorg krijgt die is afgestemd op zijn/haar behoefte en zodat jij met hart en ziel je werk kan doen. We geven je houvast en structuur gedurende de gehele opleiding en blijvend in je eigen zorgpraktijk.

De GVP-opleiding is een inhoudelijk verdiepende opleiding die volledig gekwalificeerd en gecertificeerd is én door IMOZ vanuit de verbinding met de zorgpraktijk is opgebouwd. De combinatie van jouw zorgpraktijk met de IMOZ-methodiek en geïntegreerde belevingsgerichte zorg is onderscheidend in onze opleiding.

Belevingsgericht werken

Bij belevingsgericht werken gaat het om het maken en hebben van contact. Het opbouwen van een relatie van waaruit wederzijds respect en contact ontstaat. Hierbij telkens zoekend reageren en aansluiten bij de situatie van de bewoner/cliënt en daar de professionele kennis en ervaring op aan te laten sluiten. Het welzijn en welbevinden is hierbij het vertrekpunt.

Naast het branche erkende diploma mag je je na het afronden van deze opleiding ook specialist belevingsgerichte werken noemen.

Leren vanuit je eigen zorgpraktijk

De kracht van onze opleiding zit in de samenhang tussen theorie, jouw zorgpraktijk (de context) en jouw persoonlijke ontwikkeling. Het gebruik van de methodische instrumenten die IMOZ ontwikkeld heeft, geven je houvast en structuur gedurende de gehele opleiding en blijvend in je eigen zorgpraktijk.

Startmomenten GVP opleiding

Klik hier voor de agenda van 2023 en inschrijfmogelijkheden

Duur

De opleiding bestaat uit:
• Online workshop voor begeleiders en beoordelaars
• 3 lesblokken verdeeld over 13 lesdagen in combinatie met blended leren.
• De lesblokken worden verspreid over minimaal 40 weken/10 maanden.
• Groepsleren in combinatie met 29 uur blended leren
• Diplomering

Gedurende de opleiding krijg je toegang tot het digitale leerportaal van IMOZ. Hierop vind je het lesmateriaal, ondersteunde middelen, voorbereidende opdrachten per lesdag en verrijkend materiaal. Je kan ook op een afgeschermde pagina communiceren met de trainers en met andere deelnemers.

Studiebelasting

In dit opleidingsjaar is het belangrijk dat je voldoende tijd hebt om in de praktijk te kunnen oefenen en de opdrachten af te ronden. Aanbevolen is een minimumcontract van 20 uur per week, in verband met het leerproces dat nodig is voor de beroepspraktijkontwikkeling van de GVP.

± 3 tot 6 uur zelfstudie per week (studiemateriaal lezen, opdrachten voorbereiden, reflecties schrijven, afronding van competenties en voorbereiden eindpresentatie)

Vooropleiding

  • De deelnemer heeft minimaal mbo-3 verzorgende of verzorgende -IG.
  • De deelnemer is minimaal 1 jaar werkzaam in de functie van verzorgende.
  • Indien niet voldaan kan worden aan de instroomeisen kan- als er sprake is van een vergelijkbaar niveau-een ontheffing van de vooropleidingseis worden gegeven.

Diploma

De IMOZ opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) heeft de branche erkenning van het CZO. Vanaf 2021 is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het inschrijven bij het CZO en het aanvragen van zijn/haar branche-erkende diploma. De kosten hiervoor zijn € 85,00 per deelnemer. Deze kosten zijn niet opgenomen in de opleidingskosten. IMOZ informeert de deelnemer voorafgaand aan de startdatum van de opleiding over de route die hij/zij hierin moeten volgen.

Accreditatie
Deze opleiding is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&VN. Voor deze opleiding kunnen 113 accreditatie punten geregistreerd worden in het Kwaliteitsregister V&VN. Zie voor meer informatie https://www.venvn.nl/registers/kwaliteitsregister/