keurmerk erkende GVP opleiding

De opleiding GVP leidt je op tot Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie in het verpleeghuis, verzorgingshuis, centrum voor dagbehandeling, een kleinschalige woonvorm of de thuiszorg.

Branche erkende opleiding

De opleiding voldoet aan het landelijk competentieprofiel GVP zoals dat is vastgesteld en erkend door de branche organisatie. Het zingevingsmodel waar IMOZ mee werkt is daarbij een praktische kapstok en leidraad. De bijbehorende methodische hulpmiddelen geven je houvast in de dagelijkse zorgpraktijk. De brug van zorgpraktijk naar IMOZ methodiek en geïntegreerde belevingsgerichte zorg is onderscheidend in onze opleiding. Het helpt jou om als Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie goed uit de verf te komen als deskundige in jouw team.

Startdata

Duur

De opleiding bestaat uit 14 contactdagen, verdeeld over ruim 1 jaar. Dit betekent dat er gemiddeld eens per 4 weken een lesdag is. In dit opleidingsjaar is het belangrijk dat je voldoende tijd hebt om in de praktijk te kunnen oefenen opdat je daarmee je opdrachten kunt afronden. In de planning wordt er ook rekening gehouden met vakantieperiodes.

Studiebelasting

Het totaal aantal studiebelastingsuren bedraagt minimaal 300 tot maximaal 400 uur, uitgaande van 40 weken effectief bezig zijn met je opleiding. De uren zijn opgebouwd uit:

  • 14 lesdagen ieder van 7 uur
  • ± 3 tot 6 uur zelfstudie per week (studiemateriaal lezen, opdrachten voorbereiden, reflecties schrijven afronding van competenties en voorbereiden eindpresentatie)
  • Daarnaast heb je de eigen praktijkuren (werkuren) in jouw organisatie.

Vooropleiding

De GVP opleiding is toegankelijk voor zorgprofessionals in de V.V.T.-sector. De instroomeisen vanuit de branche zijn dat de deelnemer een verzorgende opleiding op niveau 3 heeft of een functiegerichte thuiszorgopleiding op niveau C of D.

Opleidingseisen: GVP-opleiding volgens CZO

Welzijnsbranche

Zorgprofessionals uit de welzijnsbranche kunnen deze opleiding wel volgen, maar zij ontvangen in plaats van het erkende diploma een IMOZ diploma waarin duidelijk wordt dat zij deelgenomen hebben aan de opleiding en deze hebben afgesloten.

Diploma

Na afronden van de opleiding ontvang je zowel het landelijk erkend diploma Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie als een GVP-speld. Zorgprofessionals uit de welzijnsbranche ontvangen een IMOZ diploma, waarin duidelijk wordt dat zij deelgenomen hebben aan de opleiding en deze ook hebben afgesloten.

Inschrijven