Opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

De opleiding GVP leidt je op tot de rol van Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie in het verpleeghuis, verzorgingshuis, centrum voor dagbehandeling, een kleinschalige woonvorm of de thuiszorg. De GVP-opleiding is een inhoudelijk verdiepende opleiding die volledig gekwalificeerd en gecertificeerd is én door IMOZ vanuit samenhang met de zorgpraktijk is opgebouwd. Daarbij is het zingevingsmodel waar IMOZ mee werkt, een praktische kapstok en leidraad bij deze opleiding. De bijbehorende methodische hulpmiddelen geven je houvast in de dagelijkse zorgpraktijk. De combinatie van zorgpraktijk met de IMOZ methodiek en geïntegreerde belevingsgerichte zorg is onderscheidend in onze opleiding. Het helpt jou om als GVP goed uit de verf te komen als deskundige in jouw team.

Opbouw van de opleiding
IMOZ heeft gekozen voor een integrale aanpak, waarbij niet alleen opgeleid wordt vanuit het aantal te behalen competenties, maar er juist verbinding gezocht wordt met de zorgpraktijk van de deelnemer. De kracht van onze opleiding zit in de samenhang tussen theorie, praktijk (de context) en persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Het gebruik van de methodische instrumenten die IMOZ ontwikkeld heeft, geven de deelnemers houvast en structuur gedurende de gehele opleiding en blijvend in de eigen zorgpraktijk.

Het resultaat van deze opleiding
Het resultaat van de opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie bij IMOZ is een krachtige en deskundige medewerker die zich in het dagelijks functioneren onderscheidt door inhoudelijke kennis en deskundigheid, het vermogen om op de juiste wijze contacten aan te gaan met cliënten/bewoners, familie en mantelzorgers en daarbij collega’s kan coachen en ondersteunen bij hun eigen deskundigheidsbevordering.

Startdata

Duur

De opleiding bestaat uit 4 lesblokken waarin alle 14 beroepscompetenties van het functieprofiel Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie aan bod komen. Ieder lesblok heeft zijn eigen karakter zodat je de tijd hebt om te ontdekken wat er van je verwacht wordt. Zo kun je jezelf gaandeweg steeds verder ontwikkelen en ga je steeds meer de diepte in m.b.t. de leerinhoud en jouw eigen leerproces.

Duur van de GVP-opleiding:

• 13 lesdagen (incl. diplomering) van 7 uur en 29 uur blended leren in combinatie met groepswerken.
• Deze uren worden verspreid over minimaal 40 weken/10 maanden. In de planning is rekening gehouden met vakantieperiodes.

Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers toegang tot het digitale leerportaal van IMOZ. Hierop vinden zij het lesmateriaal, ondersteunde middelen, voorbereidende opdrachten per lesdag en verrijkend materiaal. Tevens kunnen zij op een afgeschermde pagina communiceren met de trainers en met elkaar.

Studiebelasting

In dit opleidingsjaar is het belangrijk dat je voldoende tijd hebt om in de praktijk te kunnen oefenen en de opdrachten af te ronden. Aanbevolen is een minimumcontract van 24 uur per week, in verband met het leerproces dat nodig is voor de beroepspraktijkontwikkeling van de GVP.

± 3 tot 6 uur zelfstudie per week (studiemateriaal lezen, opdrachten voorbereiden, reflecties schrijven, afronding van competenties en voorbereiden eindpresentatie)

Vooropleiding

De GVP opleiding is toegankelijk voor zorgprofessionals in de V.V.T.-sector. De instroomeisen vanuit de branche zijn dat de deelnemer een verzorgende opleiding op niveau 3 heeft of een functiegerichte thuiszorgopleiding op niveau C of D.

Zorgprofessionals uit de welzijnsbranche kunnen deze opleiding wél volgen, maar zij ontvangen in plaats van het erkende CZO-diploma een IMOZ diploma waarin duidelijk wordt dat zij deelgenomen hebben aan de opleiding en deze met goed resultaat hebben afgesloten.

Opleidingseisen: GVP-opleiding volgens CZO

Diploma

De IMOZ opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) heeft de branche erkenning van het CZO. Vanaf 2021 is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het inschrijven bij het CZO en het aanvragen van zijn/haar branche-erkende diploma. De kosten hiervoor zijn € 72,50 per deelnemer. Deze kosten zijn niet opgenomen in de opleidingskosten. IMOZ informeert de deelnemer voorafgaand aan de startdatum van de opleiding over de route die hij/zij hierin moeten volgen.

Inschrijven