Maatwerk trainingen die perfect aansluiten bij zorgorganisatie en zorgprofessionals.

Er is altijd wel sprake van een verschillend niveau van zorgprofessionals. Dit vraagt om een aangepast aanbod op niveau: maatwerk trainingen. Uitgaande van het instapniveau en de functie, wordt de diepgang van de onderwerpen bepaald. Zo kunnen we de ontwikkeling stimuleren waarmee de manier van werken, de kwaliteit en het niveau toeneemt.

Kies je voor IMOZ, dan kies je voor:

  • Inzicht in eigen kennis en kunde vergroten;
  • Leren van elkaars ervaringen;
  • Belevingsgericht werken en coachend leiding geven;
  • Sturen op het gedrag, de beleving en behoefte van de cliënt;
  • Een praktijkgerichte opleiding en/of training;
  • Door de branche erkende opleiding.

IMOZ is een kennisinstituut dat hoogwaardige professionele trainingen biedt aan zorgprofessionals over belevingsgericht werken. Met als ambitie dat zij met plezier een deskundige invulling geven aan hun werk.

Imoz is er voor iedereen die vooruit wil en de verdieping zoekt.

Voor de zorgprofessionals die in staat wil zijn samen met
het team belevingsgericht te werken. Voor de verzorgende die zorg wil verlenen afgestemd op het gedrag, de beleving en de behoeftes van de cliënt?

Neem gerust contact op. Vraag naar de mogelijkheden voor maatwerk trainingen.

Over IMOZ
Bel 055-5761615 of mail naar info@imoz.nl

 

Terug naar maatwerk trainingen Inschrijven