Instructors

Mirjam de Zeeuw

Trainer

IMOZ opleiding en training richt zich op de zorgprofessional die zich wil verdiepen in belevingsgerichte zorg. Zorg waarin contact tussen de zorgprofessional, de cliënt en diens naasten centraal staat. In het contact is aandacht voor de waarden, wensen en behoeften in het dagelijks leven.

Palliatieve zorg vraagt om aandacht voor waarden, wensen en behoeften in de toekomende tijd en rondom de dood.

Wat zijn belangrijke onderwerpen voor de cliënt en zijn naaste(n)?
Hoe maak je daar als zorgprofessional contact over?
Wat doet dat met jouw beleving zowel persoonlijk als professioneel?
Wat krijgt aandacht in het samenwerken met collega’s en andere disciplines en op welke wijze doe je dat?


Heb jij de behoefte je kennis en vaardigheden betreffende de zorg rondom het levenseinde te verdiepen?

IMOZ biedt hiervoor de module Palliatieve Zorg.

In deze module besteden we aandacht aan onderwerpen die belangrijk zijn in de zorg voor de cliënt en naasten in het licht van het levenseinde. We doen dat door de verbinding te onderzoeken tussen het verleden, het dagelijks leven en de toekomst van de cliënt en zijn naasten. Als zorgprofessional verdiep je je hierin door het delen van ervaringen, het gesprek daarover, opdrachten en oefeningen doen met aangereikte kennis en handvatten.

Je verdieping is gericht op drie thema’s:

 1. Waar moet ik oog en oor voor hebben (signaleren)
 2. Wat doe ik daarmee (handelingsbekwaam zijn)
 3. Hoe doe ik dat (handvatten)

Door aandacht aan deze thema’s te besteden vergroot je je persoonlijk en professioneel bewustzijn als zorgprofessional  in de palliatieve zorg.

Startdata en locaties

Klik hier voor de agenda van 2023 en inschrijfmogelijkheden

Duur

De module bestaat uit vier dagen en wordt deels klassikaal en deels digitaal aangeboden.

Studiebelasting

Vier dagdelen zijn contacturen via zoom. In de andere vier dagdelen ga je zelfstandig aan het werk met het interactieve naslagwerk. Deze bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Verdiepende opdrachten
 2. Kennis die nodig is voor de opdrachten
 3. Bronnen, tips voor boeken, websites, tools en wat behandeld is in het voorgaande contactdeel

Een deel van de opdrachten in het digitale naslagwerk voer je uit in de praktijk

Elk contactdeel heeft een eigen titel:

 1. Belevingswereld van de zorgprofessional
 2. Belevingswereld van de bewoner
 3. Belevingswereld van de naaste(n)
 4. Organisatie van zorg

Vooropleiding

De module Palliatieve zorg is toegankelijk voor alle zorgprofessionals IG niveau 3.

Diploma

Na afronding van de module Palliatieve zorg:

 • Ben je je bewust van onderwerpen die belangrijk zijn voor de cliënt en zijn naaste(n).
 • Heb je kennis aangereikt gekregen over palliatieve zorg.
 • Heb je handvatten aangereikt gekregen om het gesprek over het levenseinde te kunnen voeren.
 • Heb je de kennis met behulp van verschillende handvatten geoefend gedurende de lesdagen, thuis en op je werk.
 • Heb je opdrachten gemaakt en uitgevoerd gedurende de lesdagen en in de praktijk.