De specialist worden in je team die de belangen behartigt van de gerontopsychiatrische bewoner of cliënt.

De opleiding tot Gespecialiseerd Verzorgende Geronto Psychiatrie (GVGP) bij IMOZ leidt op tot inhoudelijk verzorgend deskundige op het gebied van gerontopsychiatrische cliënten.

Een GVGP is in staat cliënten op de juiste wijze te verzorgen, te begeleiden en te benaderen. Een GVGP kan voorlichting geven aan collega’s en hen begeleiden bij de zorg voor de gerontopsychiatrische cliënt. Een GVGP kan mantelzorgers en familieleden ondersteunen en vanuit eigen zorgkundige deskundigheid in gesprek zijn met leidinggevenden en diverse disciplines. Je bent daarbij in staat de goede vragen te stellen en je kunt hen voorzien van de juiste informatie en advies.

De focus van de inhoud van het opleidingsprogramma richt zich op de midden- en hoog complexe zorgsituaties waarbij vanuit de behoefte van de cliënt ondersteuning geboden wordt op gebied van wonen, (complexe) zorg en welzijn. Er is aandacht voor het proces van de cliënt: crisis, rouw, verlies, verwerking (afbrokkelend zelfbeeld), coping stijlen en hervinden van nieuw evenwicht. Extra aandacht besteden we aan de bijzondere plek, die cliënten met een psychiatrische aandoening vaak al langere tijd binnen hun familie innemen. Het contact is niet altijd meer vanzelfsprekend. Zoals hun hele levensgeschiedenis vaak anders dan gemiddeld is verlopen, hoewel voor iedereen uniek. Het is meer dan gebruikelijk belangrijk voor het begrijpen van gedrag om iets van de achtergrond te weten en tegelijkertijd vaak moeilijker om wat gegevens te verkrijgen. Naast gerontopsychiatrische ziekte- en gedragsbeelden is er voldoende aandacht in het programma voor de combinatie van gerontopsychiatrische ziektebeelden met somatische en psychogeriatrische beïnvloedende factoren.

Een praktijkgerichte opleiding

IMOZ kiest voor een integrale aanpak, waarbij niet alleen opgeleid wordt vanuit competenties, maar juist verbinding gezocht wordt met de zorgpraktijk van de deelnemer. De kracht van onze opleidingen zit in de samenhang tussen theorie, praktijk (de context) en persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Het gebruik van de methodische instrumenten die IMOZ ontwikkeld heeft, geven de deelnemers houvast en structuur gedurende de gehele opleiding en blijvend in de eigen zorgpraktijk.

Overzicht opbouw opleiding 

 • Bewustwording, reflectie
 • Coping strategie en spanningsvelden in het team. Het omgaan met deze doelgroep valt niet iedereen even makkelijk. Zeker als je op een gemengde afdeling werkt, heb je meestal niet voor deze doelgroep gekozen. Op welke manier gaan jullie binnen je team met deze spanning om, en wat kun je hier als Gespecialiseerd Verzorgende betekenen.
 • Methodiek, kennisnemen van de bewonerbespreking, de levensgeschiedenis en ziektegeschiedenis van de bewoner.
 • Psychiatrische ziektebeelden, Multi-pathologie: de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden staan centraal: depressie, angststoornissen, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen als borderline, narcisme.
 • Gedragsbeelden, Gerontopsychiatrie
 • Mengbeelden van dementie en psychiatrie
 • Mengbeelden van Somatiek en psychiatrie
 • Verdieping methodiek, het kunnen houden van een bewonerbespreking
 • Verdieping zorgproces, en het kunnen hanteren van alle methodische instrumenten behorend bij het proces
 • Coachende attitude
 • Ondersteunen collega’s, vrijwilligers, mantelzorgers
 • Geven van een klinische les/voorlichting
 • Omgaan met familie. Zo divers als deze cliëntengroep is, zo divers is ook de familie.
 • Familieleden hebben soms al een lange geschiedenis van gerontopsychiatrische ziekte en opnames met de cliënt.
 • Familieleden hebben wellicht zelf ook psychiatrische ziektes of kwetsbaarheden.
 • Wat betekent dit voor hen, en voor het onderlinge contact tussen familie en cliënt. En wat betekent dit voor het contact tussen familie en verzorgenden.
 • Een verbetering/vernieuwing kunnen invoeren
 • Eindpresentatie houden
 • Toepassing d.m.v. oefenen vaardigheden

Startdata

Duur

De opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie bestaat uit 14 contactdagen, verdeeld over ongeveer 1 jaar. Gemiddeld is er eens per 3 à 4 weken een lesdag. In dit opleidingsjaar is het belangrijk dat je voldoende tijd hebt om in de praktijk te kunnen oefenen en je opdrachten af te ronden. In de planning is rekening gehouden met vakantieperiodes.

Studiebelasting

Het totaal aantal studiebelastingsuren bedraagt minimaal 300 tot maximaal 400 uur, uitgaande van 40 weken effectief bezig zijn met je opleiding. De uren zijn opgebouwd uit:

 • 14 lesdagen ieder van 7 uur
 • ± 3 tot 6 uur zelfstudie per week (studiemateriaal lezen, opdrachten voorbereiden, reflecties schrijven afronding van competenties en voorbereiden eindpresentatie)
 • Daarnaast heb je de eigen praktijkuren (werkuren) in jouw organisatie.

Vooropleiding

De GVGP opleiding is toegankelijk voor medewerkers alle medewerkers met een (in)directe zorgrelatie met de Gerontopsychiatrische Client/bewoner.
De deelnemer beschikt over een verzorgende opleiding op niveau 3 of heeft een functiegerichte thuiszorgopleiding op niveau C of D. Je bent werkzaam op niveau 3 met cliënten met o.a. een gerontopsychiatrische aandoening en hebt minimaal 1 jaar ervaring met deze doelgroep (een arbeidsduur van 20 uur per week is aanbevolen).

Diploma

De IMOZ opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie (GVGP) heeft de branche erkenning van het CZO. Vanaf 2021 is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het inschrijven bij het CZO en het aanvragen van zijn/haar branche-erkende diploma. De kosten hiervoor zijn € 75,00 per deelnemer. Deze kosten zijn niet opgenomen in de opleidingskosten. IMOZ informeert de deelnemer voorafgaand aan de startdatum van de opleiding over de route die hij/zij hierin moeten volgen.

Inschrijven