Wie is IMOZ?

IMOZ is specialist in: Belevingsgerichte Zorg-opleidingen.
Aandacht voor belevingsgerichte zorg, belevingsgericht samenwerken en belevingsgericht leiderschap.
Wij werken binnen Psychogeriatrie, Somatiek, VGH en Thuiszorg.
IMOZ is een professionele, flexibele en innoverende organisatie die al sinds 1996 een inspirerende speler in het zorgveld is.

Belevingsgericht Zorgen

Belevingsgericht Zorgen

Bij belevingsgerichte zorg staat de bewoner centraal met behoud van alle aspecten van zijn/haar levensstijl en gewoonten. Het is de zorg die afgestemd wordt op beleving, behoeftes en wensen van de bewoner met als doel dat de bewoner zich gekend weet, gesteund voelt en het gevoel van eigenwaarde positief beïnvloed wordt.
Belevingsgericht Samenwerken

Belevingsgericht Samenwerken

Belevingsgerichte zorg vraagt om teams die belevingsgericht samenwerken. Het team is daarbij gericht op ontwikkeling, op het herkennen en erkennen van elkaars kwaliteiten en het benutten daarvan.
Belevingsgericht Leidinggeven

Belevingsgericht Leidinggeven

Belevingsgerichte zorg en belevingsgericht samenwerken vraagt om belevingsgericht leiderschap. Met belevingsgericht leiderschap wordt een context gecreëerd waardoor medewerkers belevingsgericht kunnen samenwerken en bewoners belevingsgerichte zorg krijgen. De woonleefzorg is het uitgangspunt en alles staat hieraan ten dienste.

“Met onze opleidingen maken wij belevingsgerichte zorg persoonlijk en professioneel.”

Hoe krijg je als zorgprofessional inzicht in de belevingswereld van de bewoner en stem je de zorg hier op af? Dat is de vraag die centraal staat binnen de belevingsgerichte zorg opleidingen die IMOZ aanbiedt. Inspelend op de maatschappelijke veranderingen, terwijl de bewoner centraal blijft staan.

Inspraak staat daarbij centraal: door middel van onderzoekend vragen wordt samen met de bewoner en familie gezocht naar een passende oplossing.

Hierdoor kan de zorg op maat gemaakt worden, is er persoonlijke aandacht en verbetert de kwaliteit van de zorg. Door middel van een opleiding bij IMOZ leren zorgprofessionals hoe ze deze kijk op zorg kunnen toepassen in de praktijk.

Het zingevingsmodel (Cora van der Kooij) staat hierin centraal. Dit model zorgt voor intensieve samenwerking tussen alle disciplines, hoge kwaliteit en professionaliteit.

“IMOZ maakt belevingsgerichte zorg dé innoverende motor
in het aanbieden van de juiste zorg!”

In onze visie werken alle zorgprofessionals binnen een organisatie aan het aanbieden van belevingsgerichte zorg. Vanuit alle verschillende functies wordt de woonleefzorg (welzijn en zorg) voor de bewoner centraal gesteld. Het gaat hierbij om bewoners die zich zonder aandacht voor hun welzijn en zorg niet kunnen handhaven. In dit spanningsveld wordt woonleefzorg aangeboden in een steeds complexere situatie waarin alles steeds sneller lijkt te verlopen.

Opleidingen moeten hier dus adequaat op inspelen, terwijl het uitgangspunt de bewoner blijft. Het gaat hierbij om de kracht van contact. Wij leren de zorgprofessional: authentiek zijn en blijven,  creatief waarnemen, reageren, zo nodig handelen en dit naderhand verantwoorden. Opleidingen die telkens inzicht geven in jezelf en helpen mee te gaan in de ontwikkeling van de gezondheidszorg, terwijl de behoeften van de bewoner centraal blijft staan. Zo kan belevingsgerichte zorg de innoverende motor zijn in het aanbieden van de juiste zorg!

Benieuwd wat wij voor u kunnen doen?