Bio

Ooit heb ik gezegd dat ‘als ik groot ben’, ik mijn kennis en ervaring wil uitdragen.

Nu is het moment dat ik ‘groot’ ben en vind ik het mooi dat ik bij de oorsprong van Belevingsgerichte Zorg dit mag gaan doen.

Mijn naam is Erwin Schenzel. Ik ben 56 jaar en woon met mijn vrouw, Sabina, in Dronten (Flevoland).

Sinds 1983 werk ik in de zorg en heb in verschillende verpleeghuizen gewerkt en binnen instellingen voor mensen met verstandelijke beperkingen. Hoofdzakelijk heb ik mij tijdens mijn loopbaan bezig gehouden met de ouder wordende mens. Van ziekenverzorger in het begin tot implementatiemanager Belevingsgerichte Zorg als huidige functie. Daarnaast ben ik voor Philadelphia ook nog Consulent Palliatieve Zorg. Namens de beroepsvereniging BPSW zit ik in een landelijke werkgroep “herziening richtlijnen palliatieve zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen”.

Als implementatiemanager Belevingsgerichte Zorg ben ik door het IMOZ in 2016 ook opgeleid als trainer Belevingsgerichte Zorg. Voor Philadelphia heb ik met het Leerhuis (onderdeel afdeling HR) een basis- en verdiepingstraining ouder wordende cliënt, de basistraining Belevingsgerichte Zorg en de training Aandachtsfunctionaris Belevingsgerichte Zorg ontwikkeld.

Sinds de start van mijn werk in de zorg, ik was toen 18 jaar, heb ik veel opleidingen en cursussen gevolgd: Ziekenverzorging (VIG), MBO-IW/SPW, HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening met de studierichting Gerontisch Werk, HBO-V, Hogere Management Zorg & Welzijn, Gedragskunde bij dementie, Verandermanagement en Zorgconsulent Palliatieve Zorg.

Mijn eindwerkstuk voor de HBO-V heb ik in 2000 geschreven over de effecten van Belevingsgerichte Zorg voor de medewerker. Als implementatiemanager Belevingsgerichte Zorg werk ik binnen Philadelphia (mijn huidige werkgever) samen met een collega die onderzoek doet naar de effecten van Belevingsgerichte Zorg op de ouder wordende mens met een verstandelijke beperking.

Event

ID Event Name Duration Start Date
Start GVS in regio Drenthe329 days

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.