Bio

‘Mijn visie is: begeleiden met oog voor de behoeften van de mens, passend bij de leervraag en met blijvend resultaat.’

Mijn naam is Margret Hintze van Hintze Communicatie. Sinds 2001 train en begeleid ik medewerkers in verzorgings- en verpleeghuizen en ben ik gespecialiseerd in uiteenlopende onderwerpen.

Mijn hart ligt bij de persoonsgerichte zorg en bij de samenwerking tussen professional, familie en cliënt. Hier is nog zo veel te halen, deze onderwerpen laten de deelnemers weer voelen waarom de zorg zo een prachtig vak is. Het gaat hierbij minder om het verwerven van vaardigheden maar meer om de deelnemer in zijn kracht te zetten. Met als doel om vanuit passie en empathie aan te kunnen sluiten bij de belevingswereld van de bewoner of cliënt die van zorg afhankelijk is. Dat betekent dat een training op maat gemaakt wordt. Door in te spelen op situaties uit de dagelijkse praktijk leren de deelnemers om de besproken onderwerpen meteen te vertalen en toe te passen. Met het inzetten van actieve werkvormen leren zij ervaringsgericht, dat blijft beklijven.

In verbinding met zichzelf en met de ander wordt de deelnemer geprikkeld om naar zichzelf te kijken en persoonlijke leiderschap te nemen.

Speerpunten van mijn trainingen zijn o.a. dementie, persoonsgerichte en omgevingsgerichte zorg en het opleiden van zorgmedewerkers tot welzijnsprofessionals. En ik geef bij IMOZ de basistraining belevingsgerichte zorg, GVP en GVS.