Bio

‘Het is mijn ambitie om met IMOZ de lead te nemen in de vernieuwing in de ouderenzorg als het gaat om opleiden’. 

Vanaf 1 juli 2020 ben ik betrokken bij IMOZ  als eigenaar en directeur. Als het aan mij ligt wordt belevingsgerichte zorg het ‘nieuwe normaal’ voor zorgorganisaties. Samen met ons team rollen we het gedachtegoed van IMOZ verder uit en zetten we IMOZ op de kaart in (zorg) opleidend Nederland.

Wat maakt IMOZ zo uniek?
Het gedachtegoed van IMOZ; de belevingsgerichte zorg volgens het zingevingsmodel. De grondlegger daarvan is Cora van der Kooij en dat is echt ons gedachtegoed. Ons vertrekpunt is de praktijk van de zorgprofessional. Het feit dat er vanuit een eigen perspectief naar de bewoners en cliënten wordt gekeken. IMOZ stelt tijdens haar opleidingen de aanwezige kracht van de zorgverlener centraal en wil haar deelnemers juist geen modellen of ‘truckjes’ aan leren, zoals dat veelal gebeurd vanuit de reguliere opleidingsgedachte. Dat is de basis; het zit altijd al in iemand en wij halen het er als het ware uit. Dat maakt het belevingsgericht en daarin zijn wij uniek.
Wij werken met een fijn team zelfstandige trainers samen die al jaren het gedachtegoed van IMOZ uitdragen. Zij dragen voor een belangrijk deel bij aan de maieutische ontwikkeling van onze deelnemers.

Welk doel heeft IMOZ voor ogen ?
Doel van IMOZ is dat nog veel meer mensen in de zorg gaan leren én handelen volgens de belevingsgerichte methode en het zingevingsmodel. Belevingsgerichte zorg wordt wat mij betreft het ‘nieuwe normaal’.
Op dit moment werken wij voor ruim 110 organisaties in heel Nederland. Door aan de naamsbekendheid van IMOZ en haar unieke opleidingsmodel te gaan werken geloof ik er in dat nog veel meer zorgorganisaties enthousiast worden over onze propositie en ook voor IMOZ gaan kiezen. Ik leg me primair toe op het aangaan van nieuwe verbindingen met bestaande en nieuwe opdrachtgevers en verbindingen tussen onze zelfstandige trainers en de interne servicedesk.

Waarom zou iedere zorgorganisatie voor IMOZ moeten kiezen?
Bij belevingsgerichte zorg staat de bewoner centraal met behoud van alle aspecten van zijn/haar levensstijl. Het is zorg die afgestemd wordt op beleving, behoeftes en wensen van de bewoner met als doel dat de bewoner zich gekend weet, gesteund voelt en het gevoel van eigenwaarde positief beïnvloed word.

Dankzij onze manier van opleiden krijgt de bewoner zorg die afgestemd is op zijn/haar behoefte en kan de zorgprofessional zijn/haar werk met hart en ziel blijven doen.