Welkom bij IMOZ

Met onze opleidingen geven wij belevingsgerichte zorg persoonlijke inhoud,
professionaliteit en stellen de bewoner centraal.

Belevingsgericht Zorgen

Belevingsgericht Zorgen

Bij belevingsgerichte zorg staat de bewoner centraal met behoud van alle aspecten van zijn/haar levensstijl en gewoonten. Het is de zorg die afgestemd wordt op beleving, behoeftes en wensen van de bewoner met als doel dat de bewoner zich gekend weet, gesteund voelt en het gevoel van eigenwaarde positief beïnvloed wordt.

Belevingsgericht Samenwerken

Belevingsgericht Samenwerken

Belevingsgerichte zorg vraagt om teams die belevingsgericht samenwerken. Het team is daarbij gericht op ontwikkeling, op het herkennen en erkennen van elkaars kwaliteiten en het benutten daarvan.

Belevingsgericht Leidinggeven

Belevingsgericht Leidinggeven

Belevingsgerichte zorg en belevingsgericht samenwerken vraagt om belevingsgericht leiderschap. Met belevingsgericht leiderschap wordt een context gecreëerd waardoor medewerkers belevingsgericht kunnen samenwerken en bewoners belevingsgerichte zorg krijgen. De woonleefzorg is het uitgangspunt en alles staat hieraan ten dienste.

Onze opleidingen

Onze opleidingen zijn bedoeld voor alle zorgprofessionals in de ouderenzorg en richten zich op de bewoner/cliënt met een chronische aandoening in de intramurale- en extramurale setting.

  • 1
  • 2

Laatste nieuws

Jij maakt het verschil – de IMOZ film

Met “Belevingsgerichte zorg” maak jij het verschil. En IMOZ kan je daarbij ondersteunen.