Maatwerk Trainingen
Zorgorganisaties zijn voortdurend in ontwikkeling. Trainingen moeten blijven aansluiten bij de visie, cultuur en structuur van de zorgorganisatie. Voor het ontwikkelen van een maatwerk training onderzoeken we eerst op een waarderende manier waar de organisatie staat ten opzichte van kennis, vaardigheden en inzichten.
Onze inhoudsdeskundigen beschikken over een brede expertise in de ouderenzorg waardoor maatwerk altijd vanuit de juiste benadering ontwikkeld wordt.
Coaching on the job
Teams staan voor grote uitdagingen in de dagelijkse zorg voor hun cliënten. Samenwerken binnen teams, met familie en alle andere betrokkenen vraagt om contact en oog voor elkaars denken en doen. De coach van IMOZ werkt vanuit de behoefte van het team of de zorgprofessional. IMOZ koppelt coaching in de praktijk aan een plenair moment waarin de praktijkervaringen worden besproken, voorzien wordt van een theoretisch kader, aangevuld met nieuwe kennis en vaardigheden met ruimte om te experimenteren.
Vraag een adviesgesprek aan om te kijken wat IMOZ voor uw organisatie kan betekenen.
IMOZ-opleiding en training houdt zich primair bezig met ontwikkeling, opleiding en implementatie van belevingsgerichte inzichten en vaardigheden, De kern van ons concept is de betrokkenheid van de verzorgenden, helpende, huiskamermedewerkers of wonen en welzijn medewerkers (hierna te noemen deelnemer) bij de mensen die zij verzorgen en het talent waarmee zij dat doen.
Onze opleidingen zijn erop gericht dit optimaal tot haar recht te laten komen. Wij vragen hen stil te staan bij hun eigen gevoelens, waarnemingen, intenties, normen en waarden. Tegelijkertijd stimuleren wij deelnemers systematisch ervaringen uit te wisselen, over positieve contactmomenten te vertellen en zich te verantwoorden voor de gekozen aanpak. Dit leidt tot verrassende ontdekkingen in de omgang met bewoners/cliënten. Deze aanpak geeft ruimte aan authenticiteit (wat deelnemers doen is echt en komt van binnenuit) en aan creativiteit (de deelnemer stemt af op de behoefte van de cliënt en kent de client)
De deelnemer krijgt vertrouwen in eigen kunnen, en op collectief niveau, leren ze in het team met elkaar te praten over de inhoud van hun handelen.
2060847101