Adaptieve implementatie Belevingsgerichte Zorg

Belevingsgerichte zorg streeft ernaar een warme en empathische zorgomgeving te creëren waarin cliënten zich gehoord, begrepen en gerespecteerd voelen. Het legt de nadruk op het begrijpen van de gevoelens, emoties en persoonlijke ervaringen van de cliënt tijdens het zorgproces.
Invoering van Belevingsgerichte zorg is een uitdagend proces. Het vraagt om anders te gaan organiseren en gaat over een andere manier van kijken, denken en doen. De nadruk ligt daarbij op het begrijpen, toepassen en reflecteren op nieuwe kennis. Er bestaat geen lineaire lijn naar het resultaat, het is een traject met verwondering, reflectie en vallen en opstaan.
Met behulp van ons adaptieve onderzoek en implementatiemodel© en deskundige begeleiding ondersteunen wij de gehele organisatie bij het implementeren van Belevingsgerichte zorg. De organisatie wordt in staat gesteld voortdurend de dialoog te voeren over de essentie van Belevingsgerichte zorg en de medewerkers hebben tijd nodig om deze gedragsverandering eigen te maken. Het geheel is een dynamisch collectief veranderproces.  Wij sluiten aan bij uw visie en weten dat dit voor elke organisatie een uniek vertrekpunt is.
Onderscheidend aan onze methode is dat wij implementeren vanuit de deskundigheid van de medewerkers en de dagelijkse praktijk. Met behulp van Waarderend Onderzoek bieden wij een participatieve, positieve benadering die de organisatie helpt om verandering op een inspirerende en effectieve manier te benaderen.
Het adaptieve implementatiemodel© bestaat uit 4 processtappen die de zorgorganisatie geleidelijk door de hele transitie leidt. De zorgvuldig onderzocht en bewezen methode biedt houvast op maat om vervolgens tot een duurzame verankering te komen.

Implementatie Belevingsgerichte Zorg