Missie

Opleidingen moeten adequaat inspelen op de veranderingen in de woonleefzorg omgeving, terwijl het uitgangspunt de cliënt blijft. Is dat vernieuwend? Voor ons niet. Al sinds 1996 maken wij zorgtalent zichtbaar doormiddel van opleidingen, trainingen en coaching in de praktijk.
IMOZ geeft vorm aan haar missie door bij zorgprofessionals en zorgorganisaties Belevingsgerichte Zorg te implementeren, zodat de zorgprofessional het bewust ervaart, de cliënt het beleeft en de organisatie het uitdraagt. Samen gaan we voor Belevingsgerichte Zorg.
Onze opleidingen en trainingen dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de zorgprofessionals. Dit wordt zichtbaar in de dagelijkse praktijk van de zorg en in de samenwerking rond de cliënt.

Visie

Er is behoefte aan een gezamenlijk referentiekader en richting geven aan belevingsgerichte zorg. Hoe geef je als zorgorganisatie je mooie waarde gedreven uitgangspunten vorm in de praktijk waarbij je het vakmanschap van de zorgprofessional als uitgangspunt neemt? In onze visie werken alle zorgprofessionals, in verschillende functies, binnen een organisatie aan het aanbieden van belevingsgerichte zorg.
Onze visie staat centraal binnen alle concepten die IMOZ aanbiedt. Inspelend op de maatschappelijke en economische veranderingen waarbij de beleving van de cliënt en diens familie/ mantelzorgers uitgangspunt is.