Voor Zorgprofessionals

IMOZ maakt jouw zorgtalent zichtbaar
Je bent trots op je vak en hebt kennis, vaardigheden en talenten die je graag inzet om de cliënt een goede dag te bezorgen. Tegelijkertijd neemt de complexiteit van zorg toe en wordt er veel gevraagd van jouw deskundigheid. Bij IMOZ leer je jezelf kennen als zorgprofessional en werk je aan je eigen vakmanschap. Je leert hoe je de behoeften van de cliënt centraal zet en hoe je vanuit die behoefte kunt denken en handelen.
Je leert zorg afstemmen op de behoeftes van de cliënt en kan daardoor ook beter samenwerken met de familie. Je krijgt inzichten aangereikt hoe je jouw vaardigheden daarop in kunt zetten. IMOZ biedt jou praktische methodes gedurende de opleiding of training die je blijvend in je eigen zorgpraktijk kan toepassen.
In onze opleidingen en trainingen werken we met cliënten en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk omdat wij weten dat dit veel meer inspireert dan een bedachte cliënt uit een bedachte situatie. Jouw ervaringen en die van je medestudenten zijn het vertrekpunt en leveren nieuwe inzichten om samen te leren.
Onze trainers hebben zelf in de zorgpraktijk gewerkt en zijn daar nog steeds actief bij betrokken. Zij kunnen de lessen zo vormgeven dat het een feest van herkenning is.
In ons aanbod zie je opleidingen en trainingen door heel Nederland. De opleidingen zijn branche erkend en geaccrediteerd.