IMOZ volgt de richtlijnen van de RIVM en geeft geen trainingen tot 1 juni a.s.

Belevingsgerichte zorg opleidingen.

Voor zorgprofessionals die samen met hun team belevingsgericht werken en zorg verlenen afgestemd op het gedrag, de beleving en de behoeftes van de cliënt.