IMOZ is dé specialist in: Belevingsgerichte Zorg

IMOZ is een deskundige, betrouwbare en betrokken organisatie die al sinds 1996 een inspirerende aanbieder is voor zorgorganisaties en hun medewerkers.
Door het geven van Opleidingen, Trainingen, Coaching in de praktijk en Maatwerk ondersteunen wij zorgprofessionals op het gebied van vakdeskundigheid en ondersteunen wij zorgorganisaties om vervolgens vanuit die deskundigheid te gaan organiseren.
IMOZ heeft een eigen en uniek opleidings-implementatiemodel dat ontwikkeld is door Cora van der Kooij: Het Zingevingsmodel. Het is een relatiegericht en communicatief model met verankering in het zorgsysteem. De bijbehorende methodische hulpmiddelen zijn in principe niet probleemgestuurd opgezet. Want hoe ingewikkeld gedrag soms ook kan zijn, we kijken in eerste instantie naar de hele mens, voordat we inzoomen op de problemen die zich voor kunnen doen.
Tijdens onze opleidingen en trainingen maken zorgprofessionals kennis met het zingevingsmodel en methodische hulpmiddelen, waarbij we ook oplossingsgerichte hulpmiddelen aanreiken. Dit geeft de zorgprofessionals houvast en structuur gedurende de gehele opleiding en blijvend in de eigen zorgpraktijk.
De zorgprofessional leert vanuit het zingevingsmodel inzicht te verkrijgen in hoe de eigen organisatie werkt, welke methodische hulpmiddelen er gehanteerd worden en waarom daarvoor gekozen is. Zo maakt de medewerker de vertaalslag naar de eigen organisatie. Ook leert de zorgprofessional een eigen mening te vormen en vanuit de context van de eigen werksituatie advies geven en verbeterpunten en/ of ontwikkelpunten aan te dragen.
IMOZ maakt zorgtalent zichtbaar en leidt op tot professioneel belevingsgericht gedrag.

Opleiding

IMOZ is een deskundige aanbieder van meerdere branche erkende opleidingen die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de zorgprofessional. 

Training

Trainingen bij IMOZ zijn ontstaan vanuit de beleving en de behoefte uit de zorgpraktijk. Onze trainingen krijgen vorm vanuit de praktijkervaring van medewerkers en er wordt gewerkt met actuele casuïstiek. IMOZ biedt trainingen, Kopmodules en Verdiepingsmodules aan. 

Coaching

Teams staan voor grote uitdagingen in de dagelijkse zorg voor hun cliënten. Samenwerken binnen teams, met familie en alle andere betrokkenen vraagt om contact en oog voor elkaars denken en doen. De coach van IMOZ werkt vanuit de behoefte van het team of de zorgprofessional. IMOZ koppelt coaching in de praktijk aan een plenair moment waarin de praktijkervaringen worden besproken, voorzien worden van een theoretisch kader, aangevuld met nieuwe kennis en vaardigheden met ruimte om te experimenteren. Het gezamenlijk doel: belevingsgericht zorgen. 

Maatwerk

IMOZ laat maatwerk aansluiten bij de visie, cultuur en structuur van de zorgorganisatie. Bovendien zijn zorgorganisaties voortdurend in ontwikkeling, We onderzoeken op een waarderende manier waar de organisatie staat ten opzichte van kennis, vaardigheden en inzichten. We gaan inhoudelijk in op de belevingswereld van de medewerker en hoe die te verbinden aan de belevingswereld van de cliënten.