Voor Zorgorganisaties

IMOZ maakt zorgtalent zichtbaar en leidt op tot professioneel belevingsgericht gedrag
Als organisatie heeft u Belevingsgerichte of Persoonsgerichte Zorg hoog in het vaandel staan. Wilt u daarbij het vakmanschap van de zorgprofessional als uitgangspunt nemen? Dan is IMOZ uw Partner!
Uw vraagstuk is ons vertrekpunt. We werken vanuit een integrale aanpak, waarbij wij voornamelijk verbinding zoeken met de zorgpraktijk van de deelnemer.
De zorgprofessional leert inzicht te verkrijgen in hoe de eigen organisatie werkt, welke methodische hulpmiddelen er gehanteerd worden en waarom daarvoor gekozen is. Zo maken ze de vertaalslag naar hun eigen organisatie. Ze leren hun eigen mening vormen en vanuit de context van hun eigen werksituatie advies geven en verbeterpunten/ontwikkelpunten aandragen. Het leren van elkaar en reflectie is hierbij een belangrijke hefboom.
IMOZ richt zich op de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers zodat zij de transfer kunnen maken naar werk context en waar nodig voegen we kennis en vaardigheden toe. Naast de persoonlijke ontwikkeling krijgen deelnemers vaardigheden aangereikt om op inhoud te kunnen overstijgen en kennis overdraagbaar te maken.
Het gebruik van de methodische instrumenten die IMOZ ontwikkeld heeft, geven de deelnemers houvast en structuur gedurende de gehele opleiding of training en blijvend in de eigen zorgpraktijk. Onze methodiek stimuleert belevingsgericht werken in de driehoek cliënt/ familie/ zorgprofessional. Het ondersteunt de uitwisseling in het team en de gezamenlijke reflectie waardoor de implementatie en borging van belevingsgerichte zorg vorm krijgt.
IMOZ beschikt over de deskundigheid en de middelen om belevingsgerichte zorg in uw organisatie te borgen. Met meer dan 27 jaar ervaring op dit gebied kennen we de klappen van de zweep en integreren we de maatschappelijke ontwikkelingen.
Naast de branche erkende en geaccrediteerde opleidingen richt IMOZ zich ook op specifieke vraagstukken van zorgorganisaties op het gebied van maatwerk trainingen en coaching on the job.