De opleiding EVV leidt je op tot de rol van Eerst Verantwoordelijk Verzorgende die binnen een team verantwoordelijk is voor de praktische uitvoering van de afspraken in de zorgdossiers van jouw cliënten.
De rol van de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende
Je hebt een bijzondere rol op jouw afdeling of woongroep. De EVV legt de relatie tussen zorgcoördinatie en belevingsgerichte zorg. Het kunnen coördineren van de zorg voor de cliënt met alle aspecten die daarbij horen staat centraal. De EVV is hierdoor in staat met cliënten, hun familieleden en andere zorgverleners waaronder disciplines een ‘professionele zorgrelatie’ op te bouwen en te onderhouden. De EVV houdt rekening met leefstijl, stemt haar/zijn manier van omgaan af op de persoonlijkheid van de cliënt en behartigt, indien nodig, diens belangen. Ook daarin heeft de EVV-er de coördinerende rol in de samenwerking met alle betrokkenen rondom de cliënt.
Resultaat
• Je ontwikkelt meer zelfkennis als zorgprofessional, waarbij je talenten, deskundigheid en kwaliteit ontwikkelt en op een goede manier leert in te zetten
• Je leert als zorgverlener het aangaan en onderhouden van zorgrelaties
• Je leert als spil in het team: samenwerken, overleggen en kennisoverdracht
• Je kunt voorlichting geven aan collega’s en hen begeleiden bij de zorg aan de cliënt
• Je kunt makkelijker en beter samenwerken met de familie van een cliënt
• Je leert elkaar als collega’s te inspireren, open feedback geven en ontvangen en het geleerde toepassen met behulp van IMOZ-instrumenten.
De 7 CanMeds rollen zijn verweven in de lesblokken.
Leren vanuit je eigen zorgpraktijk
IMOZ werkt met cliënten en voorbeelden uit de dagelijkse zorgpraktijk. De ervaringen van de deelnemer zijn het vertrekpunt.
De praktische hulpmiddelen die IMOZ ontwikkeld heeft geven je steun en structuur gedurende de gehele opleiding en kun je blijven gebruiken in je eigen zorgpraktijk.
Onze unieke methode
Je volgt bij ons geen standaard EVV- opleiding. We hanteren een eigen unieke methodiek om de praktijk begrijpelijk te maken en te beïnvloeden. Het uiteindelijke doel is dat de cliënt zorg krijgt die is afgestemd op zijn of haar behoefte én dat jij met hart en ziel je werk kan doen.
Diploma
Wanneer je deze opleiding succesvol hebt afgerond ontvang je het branche erkende EVV diploma met speld. Daarnaast ontvang je het IMOZ-certificaat ‘Specialist Belevingsgerichte Zorg’.
• 10 lesdagen
• 10 uur blended leren in combinatie met groepswerken
• 8 praktijkopdrachten
• 3 Proeven van Bekwaamheid
• Studiebelasting: gemiddeld 1 uur per week
• Online workshop voor begeleiders/beoordelaars
• Tussentijdse evaluatie
• Toegang tot het digitale leerplatform van MijnIMOZ voor het lesmateriaal, ondersteunende middelen, opdrachten per lesdag.
Instroomeisen
• De deelnemer heeft minimaal mbo-3 verzorgende of verzorgende -IG; en
• de deelnemer is minimaal 1 jaar werkzaam in de functie van verzorgende; en
• de deelnemer heeft een minimum aanstelling van 20 uur per week.
Indien niet voldaan kan worden aan de instroomeisen kan- als er sprake is van een vergelijkbaar niveau- een ontheffing van de vooropleidingseis worden gegeven.
Kosten
Open inschrijving: per deelnemer: € 2.100, –
Inschrijf-en diplomakosten CZO € 90,-
Geen extra bijkomende kosten.
* prijzen geldig voor opleidingen en trainingen die starten tot en met 31 december 2024.
IMOZ werkt met een maximale groepsgrootte van 12 deelnemers.
Incompany
Neem gerust contact met ons op voor een Incompany offerte.
Kwaliteitsregister V&VN
Deze opleiding is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&VN voor 90 punten.
Agenda Eerst Verantwoordelijk Verzorgende
 Startdatum  Locatie  Link
Oktober 2024  Zwolle  Inschrijven
Indien je het volledige rooster van een bepaalde opleiding wilt inzien kun je een e-mail sturen naar: info@imoz.nl
Brochure
Branche erkend