Dienend leiderschap bevordert een positieve werkomgeving en leidt tot betere prestaties en tevredenheid binnen je team. Het vergt tijd en oefening, maar de voordelen zijn de inspanningen waard
Dienend Leiderschap in de zorg
Dienend leiderschap legt de nadruk op het helpen en ondersteunen van de behoeften van anderen, in plaats van op de traditionele top-down benadering. Het is een leiderschapsstijl waarbij de manager de belangen en behoeften van zijn team en de ouderen vooropstelt. Het leidt tot een cultuur van zorg, respect en samenwerking. Dit heeft een positieve invloed hebben op zowel de kwaliteit van zorg als ook de tevredenheid van de zorgverleners en de cliënten.
Dit soort leiderschap draait om vriendelijkheid, begrip en samenwerking. Een dienend leider probeert anderen te motiveren en te empoweren. Door anderen te helpen om te groeien, bouwt hij een positieve en hechte werkomgeving op. Het uiteindelijke doel is om een team te creëren dat goed presteert doordat het zich gewaardeerd en gesteund voelt. Het is een stijl die teamwerk en welzijn bevordert.
Resultaat
* Deze leiderschapsstijl leidt tot meer tevredenheid onder medewerkers en uiteindelijk tot betere zorg voor de cliënten.
* Het stimuleert een persoonlijke benadering waardoor ze een omgeving creëren waar ook de cliënten zich gehoord voelen.
* Het stimuleert een effectieve samenwerking tussen verzorgende en helpende, verpleegkundigen, artsen, therapeutische en andere zorgverleners.
* Een dienend leider begrijpt dat de behoeften van ouderen in de zorg voortdurend veranderen. Ze zijn bereid om flexibel te zijn en veranderingen te maken om te voldoen aan de veranderende behoefte en nieuwe ( maatschappelijk, sociale en economische) uitdagingen in de zorg.
Onze aanpak:
Samenwerken met IMOZ betekent dat Belevingsgerichte zorg de paraplu is en belevingsgericht werken het fundament. We richten ons op de vakmanschap van de deelnemers die belevingsgericht werken vormgeven in hun teams. Wanneer je belevingsgericht werkt stuur je op de behoefte van de cliënt, onze trainingen krijgen precies op dezelfde manier vorm namelijk op basis van de behoefte van de deelnemers/teams.
Aan de hand van deze behoefte stellen wij het programma op maat samen. We gaan aan de slag met de thema’s die door middel van Waarderend Onderzoek ontworpen zijn. Dit kunnen trainingen, intervisie, coaching on the job aangevuld met micro-leren zijn.
Voorafgaand aan een training worden basisinzichten Belevingsgerichte Zorg aangereikt middels een E-learning.
Deskundigheid:
De trainingen worden verzorgd door een trainer/coach die het werkveld kent. De trainer/coach maakt gebruik van de IMOZ didactiek waarbij ervaringen worden opgehaald, gedeeld en collectief gemaakt. In onze opdrachten en trainingen maken we gebruik van reflectie als leermiddel.
Certificaat
Na het afronden van deze training ontvang je het IMOZ- certificaat ‘Leiderschap in de Zorg’.

Voorbeeld training

Blok 1: Kennismaken met jezelf / jouw belevingswereld
Zelfreflectie: Begin met nadenken over je eigen waarden, overtuigingen en leiderschapsstijl. Begrijp wat je drijft en hoe je tot nu toe hebt geleid.

Blok 2: De belevingswereld van je teamleden
Empathie ontwikkelen: Leer luisteren en begrijpen wat er in de hoofden en harten van je teamleden omgaat. Toon oprechte interesse in hun behoeften en zorgen.

Blok 3: Dienend managen
Ondersteuning bieden: Zoek manieren om je teamleden te ondersteunen in hun professionele groei en persoonlijke ontwikkeling. Bied hulp, begeleiding en middelen waar nodig.
De behoeften van het team vooropstellen: Streef ernaar om het succes en welzijn van je teamleden als prioriteit te zien, boven je eigen belangen. Leer vertrouwen op de professionele identiteit van de zorgprofessional.

Blok 4: Coachen en samenwerken
Inspireren en motiveren: Moedig je team aan, motiveer hen, en help hen om hun doelen te bereiken. Hoe stimuleer je een cultuur waarin iedereen zich durft uit te spreken ( zeggenschap) en waarin medewerkers zich gehoord voelen.

Blok 5: Verankeren van je leiderschapsstijl:
Zelflerend zijn: Blijf openstaan voor feedback en leer van je successen en minder goede ervaringen. Pas je leiderschapsstijl aan op basis van wat het beste werkt voor je team.
Geduld en doorzettingsvermogen: Het kost tijd om een dienende leider te worden. Blijf consistent in je inspanningen en wees geduldig terwijl je deze benadering ontwikkelt.

*Deze inhoud kan worden aangepast bij een specifieke scholingsbehoefte van de zorgorganisatie.

Duur: Maximaal 5 dagen, verdeeld over 3 maanden.

Incompany: Deze training wordt Incompany gegeven. Vraag een offerte aan via info@imoz.nl
Aantal deelnemers: Minimaal 10- en maximaal 12 deelnemers
Vooropleiding: Managers en teamleiders in de zorg
Diploma: IMOZ certificaat
Brochure
trainingen