Alle 11 beroepscompetenties van het functieprofiel Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek komen aan bod.

Voor zorgprofessionals werkend met de cliëntdoelgroep somatiek is de afgelopen jaren geen specifieke opleiding ontwikkeld, terwijl de complexiteit van zorg enorm toeneemt. IMOZ herkent de toenemende complexiteit van zorg bij de chronisch somatische cliënt en heeft daarom een passende opleiding ontwikkeld: Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek.

Waarom kiezen voor IMOZ?

Een IMOZ opleiding kenmerkt zich door aansluiting op de zorgpraktijk van de deelnemer. IMOZ heeft een eigen opleidingsmethodiek die vorm krijgt vanuit het zingevingsmodel. Praktische handvatten tijdens de opleiding verbinden praktijk en theorie met elkaar. De deelnemer krijgen zo taal en tools om zich te profileren als professioneel Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek. Naast de uitvoerende taken ontwikkelt de GVS zich naar overstijgend denken en handelen.

 

Startdata

Duur

De GVS-opleiding bestaat uit 14 contactdagen, verdeeld over ruim 1 jaar. Gemiddeld is er eens per 3 weken een lesdag. In dit opleidingsjaar is het belangrijk dat je voldoende tijd hebt om in de praktijk te kunnen oefenen naast tijd om je opdrachten af te ronden. In de planning wordt rekening gehouden met vakantieperiodes.

Studiebelasting

Het totaal aantal studiebelastingsuren bedraagt minimaal 300 tot maximaal 400 uur. Hierbij uitgaande van 40 weken effectief bezig zijn met je opleiding. De uren zijn opgebouwd uit:

  • 14 lesdagen, ieder van 7 uur
  • ± 3 tot 6 uur zelfstudie per week (studiemateriaal lezen, opdrachten voorbereiden, reflecties schrijven, afronding van competenties en voorbereiden eindpresentatie)
  • Daarnaast heb je de eigen praktijkuren (werkuren) in jouw organisatie

Vooropleiding

De GVS opleiding is bedoeld voor zorgprofessionals niveau 3/4 die een directe zorgrelatie hebben met cliënten met in de basis een somatische aandoening. Deze cliënten kunnen thuiswonend zijn of verblijven in een intramurale setting.

Opleidingseisen: GVS-opleiding volgens CZO

Diploma

De GVS-opleiding wordt afgesloten met het IMOZ diploma Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek, waarin duidelijk wordt dat je deelgenomen hebt aan de opleiding en deze ook met goed gevolg hebt afgesloten.

Inschrijven