Voor zorgmedewerkers werkend met de cliëntdoelgroep  Somatiek neemt de complexiteit van zorg enorm toe.  Wil jij je onderscheiden als zorgprofessional in de Somatiek? Volg dan de opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek.

Belevingsgerichte Zorg

De kracht van deze opleiding zit in de samenhang tussen jouw persoonlijke ontwikkeling, de theorie en de praktijk. IMOZ is specialist in belevingsgericht werken, je volgt bij ons dan ook geen gewone GV-opleiding. We hanteren een eigen methodiek om de praktijk te duiden en te beïnvloeden zodat de cliënt zorg krijgt die is afgestemd op zijn/haar behoefte en dat jij met hart en ziel je werk kan doen. We geven je houvast en structuur gedurende de gehele opleiding en blijvend in je eigen zorgpraktijk.

Na de opleiding ben je dus én Gespecialiseerd Verzorgende én specialist belevingsgericht werken. Een IMOZ opleiding kenmerkt zich door aansluiting op de zorgpraktijk van de deelnemer. IMOZ heeft een eigen opleidingsmethodiek die vorm krijgt vanuit het zingevingsmodel. Praktische handvatten tijdens de opleiding verbinden praktijk en theorie met elkaar. De deelnemer krijgen zo taal en tools om zich te profileren als professioneel Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek. Naast de uitvoerende taken ontwikkelt de GVS zich naar overstijgend denken en handelen.

Startmomenten opleiding GVS

Klik hier voor de agenda van 2023 en inschrijfmogelijkheden

Duur

De GVS-opleiding bestaat uit: 13 lesdagen, waarvan 3 lesdagen online zijn, verdeeld over ruim 1 jaar.  In dit opleidingsjaar is het belangrijk dat je voldoende tijd hebt om in de praktijk te kunnen oefenen naast tijd om je opdrachten af te ronden. In de planning wordt rekening gehouden met vakantieperiodes.

Gedurende de opleiding krijg je toegang tot het digitale leerportaal van IMOZ. Hierop vind je het lesmateriaal, ondersteunde middelen, voorbereidende opdrachten per lesdag en verrijkend materiaal. Je kan ook op een afgeschermde pagina communiceren met de trainers en met andere deelnemers.

Studiebelasting

Het totaal aantal studiebelastingsuren bedraagt minimaal 300 tot maximaal 400 uur. Hierbij uitgaande van 40 weken effectief bezig zijn met je opleiding. De uren zijn opgebouwd uit:

  • 13 lesdagen, ieder van 7 uur
  • ± 3 tot 6 uur zelfstudie per week (studiemateriaal lezen, opdrachten voorbereiden, reflecties schrijven, afronding van competenties en voorbereiden eindpresentatie)
  • Daarnaast heb je de eigen praktijkuren (werkuren) in jouw organisatie

Vooropleiding

De GVS opleiding is bedoeld voor zorgprofessionals niveau 3/4 die een directe zorgrelatie hebben met cliënten met in de basis een somatische aandoening. Deze cliënten kunnen thuiswonend zijn of verblijven in een intramurale setting.

Opleidingseisen: GVS-opleiding volgens CZO

Diploma

De IMOZ opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS) heeft de branche erkenning van het CZO. Vanaf 2021 is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het inschrijven bij het CZO en het aanvragen van zijn/haar branche-erkende diploma. De kosten hiervoor zijn € 85,00 per deelnemer. Deze kosten zijn niet opgenomen in de opleidingskosten. IMOZ informeert de deelnemer voorafgaand aan de startdatum van de opleiding over de route die hij/zij hierin moeten volgen.