Speciaal voor de Gespecialiseerd Verzorgende die een verdiepingsslag wil maken in belevingsgericht zorgen.

In de praktijk zien we dat belevingsgerichte zorg heel erg afhangt van de goodwill van de individuele medewerker, het is (nog) geen collectieve denk- en werkwijze. Het gevolg is dat er allerlei verschuivingen plaats vinden in de belevingsgerichte aanpak die afwijkt van wat ooit is gevormd. Er wordt minder naar de mens gekeken en weer meer taakgericht gewerkt, teams houden vast aan oude regels en routines. De verzorgende gaan niet met bewoners in gesprek, en zij worden op hun beurt niet geprikkeld betreft de eigen regie en het eigen vermogen.

IMOZ verzorgt een verdiepingsprogramma Gespecialiseerd Verzorgende. Dit is speciaal ontwikkeld voor de medewerker die al wel een GV diploma hebben maar nog een verdiepingsslag moeten maken in belevingsgerichte zorg. De brochure van dit op maat gemaakte programma vind je hier:  Brochure Maatwerk: verdiepingsprogramma GV.

IMOZ is er voor iedereen die vooruit wil en de verdieping zoekt. Voor de zorgprofessionals die in staat wil zijn samen met het team belevingsgericht te werken en voor de verzorgende die zorg wil verlenen afgestemd op het gedrag, de beleving en de behoeftes van de cliënt.

Over IMOZ
Bel 055-5761615 of mail naar info@imoz.nl