Van zorgen voor naar zorgen dát
In de ouderenzorg verschuift de focus van het verstrekken van zorg aan cliënten naar het faciliteren van de zorg rondom de cliënt. Deze benadering is gericht op zelfredzaamheid, eigen regie, preventie en samenwerken. Daar waar de zorgverlener zorgde vóór het behandelen en verzorgen van de cliënt wordt nu aan hen gevraagd te zorgen dát de zorg rondom de cliënt georganiseerd wordt.
Deze transitie is niet zo eenvoudig, het vraagt anders te denken, te doen en te organiseren. Het vraagt een geleidelijke aanpak en continue aandacht om de betrokkenheid en bekwaamheid van zorgprofessionals te vergroten bij het implementeren van deze nieuwe benadering. Zij hebben te maken met spanningsvelden waarin constant keuzes gemaakt moeten worden. Dit vraagt een vakkundige, reflectieve medewerker die deze spanningsvelden en de grenzen kan hanteren.
Vanuit het belevingsgerichte gedachtegoed heeft IMOZ de training ontwikkeld ‘van zorgen vóór naar zorgen dát’. Medewerkers gaan 4 dagdelen van 3½ uur, verspreid over enkele maanden, met elkaar aan de slag met een aantal onderwerpen. Zie hiervoor de inhoud van deze training.
Resultaat
Onze trainingen resulteren in een sterke bedding in de praktijk doordat het een ideale mix is van theorie, praktijk en borging. Kortom een dynamisch leerklimaat voor de medewerkers.
De methodische instrumenten die IMOZ aanreikt kunnen blijvend in de eigen zorgpraktijk worden gebruikt.
Medewerkers gaan aan de slag met eigen casuïstiek en nemen de handvatten direct mee naar de praktijk. We leren de medewerkers zelf de vertaalslag te maken naar hun omgang met cliënten, familie en collega’s.
Onze aanpak
De lessen worden verzorgd door een trainer die het werkveld kent. De trainer maakt gebruik van de IMOZ didactiek waarbij ervaringen worden opgehaald, gedeeld en collectief gemaakt. Op deze manier worden deelnemers bewust van de expertise die al aanwezig is en kunnen gebruik maken van elkaars expertise en leren van elkaar. De trainer faciliteert dit proces en sluit met aanvullende theorie en vaardigheden aan bij de groep. In onze opdrachten en trainingen maken we gebruik van reflectie als leermiddel.
Certificaat
Na het afronden van deze training ontvang je een IMOZ- certificaat.
Medewerkers gaan 4 dagdelen van 3½ uur, verspreid over enkele maanden, met elkaar aan de slag met de volgende onderwerpen:
Bewustwording van de verandering in rol en verantwoordelijkheid
o Zelfbewustzijn, wie ben jij als zorgprofessional
o De invloed van de veranderende rol op je werk
o Vertaling van de visie van de organisatie naar concreet gedrag
Samenwerken rondom de client
o (Multi) disciplinair samenwerken, faciliteren van zorg rondom de cliënt
o Informeel netwerk
o De familie als partner in zorg
Communicatie rondom de client
o Interactie met collega’s, teamleden en informele zorg
o De dialoog voeren ( en het lastige gesprek)
Persoonlijk leiderschap
o Normen en waarden
o Integraal werken aan ( de borging van) gedragsverandering, wat neem je mee naar de praktijk
o Reflecteren en verantwoordelijkheid nemen
Ter voorbereiding op de eerste bijeenkomst doen de deelnemers een e-learning Belevingsgericht werken. Ze krijgen hierin de grondbeginselen van belevingsgerichte zorg aangereikt. Studiebelasting e-learning: max. 2 uur.
Duur: 4 dagdelen (4 x 3,5 uur training), met een E-learning van 2 uur.

Incompany: Deze training wordt Incompany gegeven
Kosten per deelnemer Incompany: Op aanvraag
Aantal deelnemers: Minimaal 10- en maximaal 12 deelnemers
Vooropleiding: Geschikt voor alle medewerkers met een (in)directe zorgrelatie
Diploma: IMOZ certificaat
Brochure
trainingen