IMOZ blog van Marcelle

Belevingsgerichte Zorg: verhalen uit de praktijk

Elke ochtend vindt ze de schaar naast haar ontbijtbordje en elke ochtend kijkt ze dan blij naar de zorgkundige. Deze lacht haar toe en reikt haar het broodmandje. Mevrouw knipt even later zorgvuldig de korstjes van haar boterhammen en legt ze op een hoopje naast haar bord. Haar buurvrouw maakt er een opmerking over. Mevrouw reageert niet, ze belegt haar boterhammen en eet ze rustig op. Als ze klaar is, legt ze de korstjes op haar bord. De zorgkundige rijdt haar even later naar de tuindeur. Samen gaan ze naar buiten en leggen de korstjes in het vogelvoerhuisje. Mevrouw zucht tevreden. Binnen zit ze even later bij het raam naar de vogels te kijken. Missie volbracht!     

Iemand echt leren kennen in wat voor hem of voor haar belangrijk is, daar draait het om bij persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie. Werken vanuit Positieve gezondheid kan daar vaak goed bij helpen. Dan kijk je immers niet zozeer naar iemands aandoening, maar vooral naar haar veerkracht. Naar dat wat haar leven betekenis geeft, naar dat wat haar goed doet en voldoening geeft. En dat zijn vaak niet de dingen die we automatisch, routinematig voor mensen doen. Het zijn vooral de dingen die we met aandacht doen. De dingen die je voor en met iemand doet, omdat je kijkt, luistert, aanvoelt en afstemt hoe iemand het beste geholpen is. Positieve gezondheid focust op die veerkracht, op het besef dat vrijwel iedereen iets probeert te maken van haar leven, hoe gemankeerd dat misschien ook is. 

IMOZ heeft haar opleidingen zo ingericht dat belevingsgerichte zorg en echt contact maken met mensen de rode draad blijft. De Basistraining Belevingsgerichte Zorg ziet op dat contact maken en het blijven zien van het welbevinden van de bewoner/cliënt.

Mevrouw haar dag is goed begonnen: de vogels hebben ook hun ontbijtje en zij kan genieten van dat uitzicht. Dankzij de schaar naast haar bord, dankzij de lach van verstandhouding over en weer met de verzorgende. Mevrouw kan de dag in en zelfs haar buurvrouw brengt haar niet van haar stuk.

Misschien vind je dit ook leuk

Betekenisvol samenwerken bij Leefgoed de Wildbaan.
Make my day!
Reablement en het bakkie koffie

Imoz